Skoči na vsebino
(Pred)volilni programi


439 odgovorov na to temo

#1 Don Kihot_

  se bori z mlini na vetrove.

 • govnači
 • 1 513 sporočil

Objavljeno 06 april 2018 - 11:42

SDS bo prva, ker je (iuho) največ materiala, pa se gremo najprej lotit

Da bi lažje razumeli SDS program, najprej nekaj splošnih točk iz splošnega programa (note: točke so identične točkam, ki jih imajo v svojih programih/manifestih razna evropska in ameriška neonacistična gibanja)


Navedek

Dokončno smo postali ustvarjalci svoje družbene in državne sedanjosti in prihodnosti ter ustvarjalci svoje nacionalne kulturne in politične civilizacije, ter dokončno dobili priložnost, da aktivno soustvarjamo gospodarsko, kulturno in politično podobo Evrope.

Slovenski demokrati se zavedamo svojih evropskih kulturno-civilizacijskih temeljev, kot so judovsko-krščanska dediščina, humanizem in razsvetljenstvo. Zavedamo se pomena dela naših prednikov, ki so slovenstvo ustvarjali in ohranjali v težkih zgodovinskih in družbenih okoliščinah ter ga znali v skladu s časom spreminjati tako, da je iz njega zrasla sodobna slovenska država. Zapustili so nam univerzalne vrednote svobode, pravičnosti, solidarnosti in domoljubnosti, ki so postali temelj demokracije, enakosti, človekovih pravic in pravne države Slovenije.

Pazljivo bomo ohranjali svojo kulturno identiteto in s tem aktivno sooblikovali evropsko kulturno in jezikovno raznolikost. Ponosni na svojo narodno identiteto in zgodovino bomo skrbeli tudi za ustvarjanje pogojev za zagotavljanje kulturne identitete italijanske in madžarske narodnosti ter romske in drugih skupnosti v Sloveniji. Odločeni in pripravljeni smo preseči delitve preteklosti in se tesno povezati v skupni usodi in prihodnosti, ki je pred nami. Skrb za ohranjanje slovenske identitete spodbujamo tudi med Slovenci v zamejstvu in po svetu, ki so enakovreden del slovenskega naroda

Part1: program za finance (za davčno razbremenitev družin, kmetov in podjetnikov) (dostopen na https://www.sds.si/s...m%20finance.pdf)

Prva stvar, ki jo je mogoče ugotoviti, je, kako elegantno izpustijo delavce in delavke, ker vse to zajamejo s pojmom "družin", čeprav kmete in podjetnike posebej izpostavijo. Predvidevamo, da program ne bo preveč prijazen do delavcev, zelo pa bo prijazen do kapitalistov.

Prvi ukrep, ki ga SDS predlaga na finančnem področju je "družinska dohodnina"

Navedek

Skupna dohodninska napoved zakoncev pomeni, da zakonca vložita eno napoved z vsemi dohodki skupaj, ki sta jih dosegla v preteklem obdobju in potem na podlagi teh dohodkov uveljavljata olajšave, ki jima pripadajo.


Ta ukrep naj bi zmanjšal birokracijo - število ugovorov, število izdanih odločb in skrajšal roke. Najpomembneje pa je: promoviral bi zakonsko skupnost, ki je v upadanju:

Navedek

na ta način bi država promovirala zakonsko skupnost kot osnovo družinsko celico, ki jo mladi v vedno večjem trendu opuščajo, tudi zaradi izkoriščanja sistema socialnih transferjev

Zelo so jim pomembne reakcionarne institucije, kakršna je "zakonska skupnost", zato jo bodo aktivno pushali - ker to bo finančno pomagalo Slovencem?

Navedek

Uradna statistika beleži tudi vedno manj sklenjenih zakonskih zvez. Če jih je bilo leta 1995 še 8.245, jih je bilo v letu 2016 samo še 6.667. Zaradi navedenih prednosti bomo spodbudili vlaganje dohodninskih napovedi članov družine.

Pri predlogu za ta ukrep se sklicujejo na Nemčijo in ZDA.

Kot drugi finančni ukrep predlagajo zvišanje in razširitev investicijske olajšave - vendar ne specificirajo kolikšno zvišanje, razširili pa bi jo na vsa osnovna sredstva, tudi nepremičnine (se pravi, če podjetje vloži v novo neprimičnino, bi se jim ta znesek štel v davčno olajšavo).

Zvišanje investicijske olajšave in njena širitev na vsa osnovna sredstva, tudi na nepremičnine. Spremembe pri investicijski olajšavi bi veljale tudi za samostojne podjetnike posameznike.
Trenutno lahko podjetja uveljavljajo 100 % olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj (za neizkoriščeni del davčne olajšave zaradi prenizke davčne osnove lahko zavezanec zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih) ter 40 % za vlaganje v opremo in neopredmetena sredstva (kamor ne štejejo pisarniški materiali, razen računalnikov, in avtomobili na fosilna goriva).

Kot tretji ukrep predlagajo davčno razbremenitev s poudarkom na razbremenitvi bogatih:

Navedek

ZNIŽANJE DOHODNINSKE OBREMENITVE S POUDARKOM NA RAZBREMENITVI VISOKO KVALIFICIRANEGA KADRA

V vseh dohodninskih razredih bi znižali stopnje za 2 odstotni točki (to seveda pomeni, da bi revnim na koncu leta ostalo nekaj evrov več v žepu, bogatim pa nekaj tisoč evrov več) - delavci bi najebali. Ampak, če poznamo povprečnega Slovenca, bo vesel, če bo na koncu leta dal 20 € manj v davkih, ker s temi 20 € si bo tlakoval svetlo prihodnost, medtem ko bodo bogataši dodatne tisoče evrov veselo vlagali na Ciper, namesto v zdravstvo, šolstvo, socialo, ceste, itd.


V četrtem ukrepu bi razbremenili kmete, tako da bi se pri obdavčitvi upoštevalo le 40 odstotkov izračunanega katastrskega dohodka, ne celoten (celoten naj bi bil 2020, letos 55, potem 75 in na koncu 100). Nimamo pojma, kako bo to vplivalo na kmete.


Kot peti ukrep predlagajo znižanje DDV nazaj na raven pred ZUJF. Uvedli bi tudi tretjo, močno znižano stopnjo, ki bi predvsem za storitve vezane na razbremenitev stroškov v družini.
Bog si ga vedi, kaj naj bi takšne storitve bile.


Kot šesti ukrep predlagajo "davčne počitnice" za nova podjetja in podjetnike - to pomeni, da bi se podjetnik lahko odločil, da prvo leto po odprtju firme ne plača nobenega davka, drugo leto plača 25 % davka, tretje leto pa 50 % davka. Pogoj za davčne počitnice bi bila zaposlitev najmanj 1 osebe.


Zvišanje praga za možnost pavšalne obdavčitve s 100 na 150 jurjev.

Kot 8. ukrep predlagajo, da se kapitalistom ponovno olajša izmikanje, manipuliranje in laganje pri plačevanju davkov:

Navedek

UKINITEV DAVČNIH BLAGAJN
Ker davčne blagajne povzročajo bogim lopovom nevšečnosti, bi jih kar ukinili. Potem pa še kar tako natrosijo eno "sdsovsko" oz. eno "grimsovsko":
Namesto zmanjšanja obsega sive ekonomije in davčnih utaj ter goljufij, kar je bila obljuba vlade ob uvedbi davčnih blagajn, se je našteto zaradi uvedbe davčnih blagajn še povečalo.

Deveti ukrep je spet namenjen razmnoževanju, ne toliko direkt financam, ampak je kar ok - v kolikor si "družina".

Navedek

mladim družinam omogočiti
brezobresten kredit za ureditev stanovanjskega vprašanja pri čemer se glavnica kredita zmanjša za 20 % ob rojstvu vsakega novorojenega.
Hey, psst, imejte čim več otrok, ker to je dobro.

Kot deseti ukrep ne predlagajo nič, bere se kot neka želja: zmanjšanje in učinkovitejše upravljanje javnega dolga, s ciljem zmanjšanja obresti na državni dolg. To je to, ne predlagajo na kak način in s kakšnimi mehanizmi bi to naredili/dosegli. Ampak glede na to, da predlagajo nižanje davkov, predvsem za bogate, da predlagajo dodatne olajšave za podjetja (čeprav znaša efektivna obdavčitev podjetij v Sloveniji med 9 in 12 procentov), ne vidimo, kako mislijo hkrati znižati še dolg. Ah, seveda vidimo - želeli bodo v dodatno privatizacijo javnih storitev - če ne porabljaš denarja za zdravstvo in šolstvo, potem lahko plačuješ dolg.


Kot 11. ukrep želijo novo strategijo upravljanja državnega premoženja - ampak je ne opišejo, zgolj napišejo, da jo bodo pripravili. Pa združiti želijo SDH, DUTB in DSU.

Pri 12. ukrepu želijo povečati črpanje EU sredstev. Spet ni napisano, na kakšen način bodo to dosegli.

Kot 13. ukrep želijo razširiti osebno dopolnilno delo na vse dejavnosti in na vse osebe, brez administracije.

Kot 14. ukrep želijo zagotoviti učinkovitejše delovanje regulatorjev finančnega trga. Predvsem jih skrbi primer Farrokh v NLB. Spet ne napišejo, kako bi dosegli to boljšo učinkovitost.

Kot zadnji finančni ukrep pa želijo prijaznejše in učinkovitejše davčno administriranje ter kazni, ki bodo sorazmerne storjenemu dejanju.

Institut davčne tajnosti bomo uredili tako, da ta ne bo več ščitil davčnih utajevalcev in da bo preventivno pripomogel k preprečevanju davčnih utaj, razkrivanju neplačnikov ter povečanju plačilne discipline
Spet ne napišejo, kaj točno bi naredili, da bi se X uresničilo.


Če zelo na grobo povzamemo: želijo povečati rodnost in število porok, tako da bi ljudi na nek način "prisilili" v poroke in razmnoževanje - ker naj bi bilo to ugodno. Prav tako bi znižali davke bogatim, dali več olajšav kapitalistom in hkrati zmanjšali državni dolg. Počrpali bi tudi več EU sredstev in zagotovili bolj prijazno davčno službo - ampak ni specificirano kako. Pri predlaganih ukrepih bi direkt najbolj najebali ljudje z nizkimi dohodki, saj bi "davčna razbremenitev" njim prinesla le par evrov več pri neto plači, konkretno pa bi se znižali dohodki v javne podporne sisteme (zdravstvo, sociala, šolstvo). SDS nato ne specificira, kako bi zapolnili luknjo, ki jo bodo prinesli: znižanje davkov bogatim, več davčnih olajšav za podjetja, znižanje DDV ipd. Ali se bomo dodatno zapufali (česar ne želimo), ali pa bomo nekatere solidarnostne sisteme enostavno opustili - s čimer bodo ljudje z nižjimi dohodki še bolj najebali. Luštno, ni kaj.

end of part I

#2 Don Kihot_

  se bori z mlini na vetrove.

 • govnači
 • 1 513 sporočil

Objavljeno 06 april 2018 - 12:23

Part 2: program SDS za kulturac (sds program za področje, za katerega je SDS ukinila ministrstvo, dosegljiv na: https://www.sds.si/s...in%20razvoj.pdf)

s spletne strani:

Navedek

Na področju zakonodaje bomo posodobili in popravili oziroma dopolnili Zakon o RTV Slovenija, posodobili Zakon o medijih, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
Najpomembnejše stvari vtaknejo na konec :D

Presenetljivo dobro pa analizirajo stanje samozaposlenih v kulturi: "s takšnim podpiranjem kulturnikov se ne omogoča rasti in razvoja kulture, ampak se spreminja ministrstvo za kulturo v vse večji meri v socialno ustanovo za tiste, ki so potisnjeni v vse večje siromaštvo".

Zanimivo je skozi dokument slediti temu, kako se SDS pretvarja, da je bila v vladi nazadnje leta 2008 in je veliko namenjala za kulturo, za razliko od zdaj, ko so se sredstva znižala za okoli 30 milijonov; nikjer pa ne omenijo, da je ravno njihova vlada 2012-2013 izvedla najbolj drastične reze v kulturi :rofl:

Med ukrepi, ki jih opisujejo (tokrat ne po točkah) se predlog za priključitev turizma v resor kulture. Prav tako želijo uvesti nove olajšave za kapitaliste, ki bi vlagali v kulturo - ker pomembno je, da nekdo donira zaradi obljubljene olajšave, ne pa zaradi tega, ker dejansko želi donirati - ker mu je pač nekaj pomembno.

Eden od zelo zanimivih (in vznemirljivih!) predlogov je tudi, da zagovarjajo ustanovitev kulturnih zadrug, v katere bi se združili zavodi in samozaposleni v kulturi, delno pa bi jih financirala država. To bo, predvidevamo, najbolj progresiven predlog izmed vseh, ki jih bomo zasledili v SDS programu (pa mogoče celo na sploh). Oh komunizem, pa tako pljuvamo po tebi.

end of part II

#3 reziser

  si mota joint.

 • mn3njalničarji
 • 306 sporočil

Objavljeno 06 april 2018 - 12:45

kdo bi jom verjel

#4 Don Kihot_

  se bori z mlini na vetrove.

 • govnači
 • 1 513 sporočil

Objavljeno 06 april 2018 - 12:56

Part 3: program na področju notranjih zadev (dosegljiv na: https://www.sds.si/s...anih%20oseb.pdf)

Program je zelo kratek, na spletni strani, od koder lahko snamemo dokument, je precej zabavnih cvetk, npr:

Navedek

V SDS ugotavljamo, da se policija iz nekdanje Ljudske Milice ni uspela v celoti preoblikovati v sodobno politično neobremenjeno policijo. Tako lahko med današnjimi policisti še vedno najdemo tudi take, ki zagovarjajo nekdanji komunistični režim in take, ki imajo v svojih pisarnah obešene slike diktatorja Tita.
Kdo bi si mislil, da bo SDS tako frontalno in direktno napadla policijo, ki jim je 2012 in 2013 tako tesno stala ob strani, ko je pretepala Slovence na ulicah Maribora.

Sicer pa je program precej kratek in temelji na "muh begunci, moramo braniti Slovenijo".

Navedek

Dejstvo, da v Sloveniji do sedaj ni prišlo do hujših incidentov še ne pomeni, da do njih ne more priti že jutri

end of part III

#5 Don Kihot_

  se bori z mlini na vetrove.

 • govnači
 • 1 513 sporočil

Objavljeno 06 april 2018 - 13:25

Part 4: celotni reformni program za zdravstvo (na dveh straneh: https://www.sds.si/s...VEM%20MESTU.pdf).

Pa že takoj začnemo z zanimivo formulacijo:

Navedek

Slovenska demokratska stranka je pripravila reformni program za slovensko zdravstvo, ki med drugimi predvideva celovito nadgradnjo ob ohranjanju javnega, solidarnostnega in vzajemnega zdravstvenega zavarovanja,
Nadgrandjo kam? Na privat ob ohranjanju javnega? Kako točno, kaj to sploh pomeni v tem kontekstu?

SDS bo tudi povečala število državnih agencij:

Navedek

vsebinsko bomo reorganizirali Ministrstvo za zdravje in ustanovili neodvisno »Agencijo za normative, standarde, kakovost in cene« za določanje standardov in normativov, kakovosti in ekonomskih (poštenih) cen zdravstvenih storitev.
Ne vemo pa, kaj pomeni formulacija ekonomskih (poštenih) cen, a ekonomskih pomeni takih, ki jih bo določil "prosti" "trg"? Ker je to pošteno?

Prava groza pride šele v nadaljevanju, ko želijo spremeniti bolnišnice in zdravstvene domove v navadne kapitalistične firme, ki bodo verjetno morale zasledovati profitni motiv:

Navedek

preoblikovanje javnih zavodov v gospodarske družbe splošnega pomena, konkurenčno okolje. Vodenje družbe izvaja direktor po pravilih korporativnega upravljanja.
No zdaj vemo, kako nameravajo zapolniti luknjo, ki bo nastala z nižanjem davkov in razbremenitvijo bogatih - zdravstvo bodo dali na trg.

in še ena nevarnost:

Navedek

S tako spremembo zdravstvenega zavarovanja se doseže transparentnost obsega in vrste pravic, konkurenco med zavarovalnicami na eni strani in izvajalci na drugi strani. Vzpostavitev pravega konkurenčnega okolja med zavarovalnico in pogodbenimi izvajalci bo vodilo v skrajšanje čakalnih dob zaradi učinkovitejšega načina dela, hkrati pa se bodo storitve na državni ravni pocenile
Zdravstvo želijo povsem vreči na trg - od bolnic in zdravstvenih domov, ki naj delujejo kot klasične kapitalistične firme, do "konkurence" zasebnih zavarovalnic, pri katerih se bomo morali zavarovati in odvajati denar za zasebne dobičke kapitalistov. Ker to tako dobro deluje ... kot dokazuje primer ZDA, ki ima najboljši in najbolj učinkovit zdravstveni sistem v razvitem svetu.

end of part IV

#6 Don Kihot_

  se bori z mlini na vetrove.

 • govnači
 • 1 513 sporočil

Objavljeno 06 april 2018 - 14:41

Part 5: infrastruktura in prostor (dosegljivo na https://www.sds.si/s...17%20objava.pdf)

SDS tokrat za spremembo ne ignorira svoje vladavine 2012-2013, kot v prejšnjem dokumentu, ampak jo na prvih dveh straneh izrazito poudari in izpiše dosežke, ki so bili storjeni na področjih: prevoza za dijake in študente, črpanja EU sredstev. Predlogi za prihodnost se začenjajo na 5. strani dokumenta.

Predlagajo ukinitev nalepk in prehod na digitalne vinjete, obljubljajo prepolovitev stroškov za opravljanje vozniškega izpita, uvedbo javnega potniškega prometa po morju za Primorska mesta, izgradnjo šestpasovne avtoceste na najbolj prometnem predelu proti Primorski ter splošno odpravo prometnih zastojev po Sloveniji (kar pogumna obljuba). Obljubljajo tudi izboljšanje kakovosti in dostopnosti javnega prometa (čeprav se bo v blagajno stekalo bistveno manj sredstev):

Navedek

Poleg prenovljene infrastrukture bomo tudi nadgradili in izboljšali storitve javnega potniškega prometa ter razširili krog upravičencev do nakupa cenovno ugodnih mesečnih, polletnih in letnih vozovnic.

Mnogo obljubljajo tudi na področju prostora: poenostavitev pridobivanja gradbenih dovoljenj (ki bodo pridobljena v največ 30 dneh), legalizacijo zdaj nelegalnih gradenj (in rušenje v primerih, ko legalizacija zares ne bo mogoča), najem stanovanj z možnostjo kasnejšega odkupa. Sprejeti pa bodo tudi ostali ukrepi, ki bodo omogočili gradnjo stanovanj z namenom kasnejše oddaje in ukrepi, ki bodo oživili najemni trg stanovanj v celoti. Ti ukrepi niso specificirani.

Glede drugega tira obljubljajo (v primeru uspeha na volitvah) izgradnjo v štirih letih.

end of part V

#7 fric

  štopa v Vrdlovce.

 • rumeni jaki
 • 3 432 sporočil

Objavljeno 06 april 2018 - 14:46

ŠAREC MARJAN in njegov program..
»Čas je za novo generacijo«
 • Prevladujoči vpliv volivcev in poenostavitev imenovanja vlad.
 • Stabilne javne finance.
 • Učinkovita in strokovna javna uprava – politiki in uradniki smo v službi ljudi in ne obratno.
 • Sodstvo – resnično v imenu ljudstva.
 • Boj proti korupciji in gospodarskemu kriminalu potrebuje močno vlado.
 • Močno in inovativno gospodarstvo je temelj socialne države.
 • Turizem – potencial za zeleni razvoj.
 • Nove tehnologije – priložnost za prihodnost.
 • Javno zdravstvo – v središče postavljamo pacienta.
 • Kakovostno in pravično javno šolstvo ter podpora znanosti.
 • Šport – združevanje in promocija.
 • Mlade je potrebno vključiti v soodločanje.
 • Sociala – preprečevanje stisk in težav ljudi.
 • Kultura – naša zavest.
 • Varnost je naša skupna dobrina – nov zagon za sistem nacionalne varnosti.
 • Državotvorna, samozavestna, proaktivna in usklajena zunanja politika.
 • Pospešek javnim investicijam – modernizacija železnic in prenova cestnega omrežja.
 • Energetika – čim večja energetska samozadostnost.
 • Okolje in prostor – iskanje ravnovesja med okoljem in razvojem.
 • Rodovitna zemlja, hrana, voda in les – naše bogastvo in odgovornost do zanamcev.


#8 MIHA_IS_GOD

  božanski padawan

 • božanstvo
 • 2 078 sporočil

Objavljeno 06 april 2018 - 15:11

Srednji sloj niso bogati, tko da komentarji da bo manjsi % obremenitve plac koristla bogatim je cista neumnost.

Obdavcitev gospodinjstva namest posameznikov je dost bolj smiselna. Ker ce dva prejemata isto placo sta skup manj obdavcena kot ce en vec in drugi manj. Nima veze kdo je del gospodinjstva.Potem sem nehal brat neumne komentarje SDSovega programa. Vec kot ocitno spisano kot del predvolilnega boja.

#9 Arey

  tekmuje v snemanju. Kožce z glavce, se razume.

 • vesoljci
 • 7 864 sporočil

Objavljeno 06 april 2018 - 18:07

Oglej si sporočiloMIHA_IS_GOD, ob 06 april 2018 - 15:11, rekši:

Potem sem nehal brat neumne komentarje SDSovega programa. Vec kot ocitno spisano kot del predvolilnega boja.
:avadodo::rofl:

Donkihot, dej še od ostalih.

#10 Don Kihot_

  se bori z mlini na vetrove.

 • govnači
 • 1 513 sporočil

Objavljeno 06 april 2018 - 19:03

Oglej si sporočiloArey, ob 06 april 2018 - 18:07, rekši:

:avadodo: :rofl:

Donkihot, dej še od ostalih.
Saj bomo, sem napisal, da smo se najprej lotili sds, jutri pride sd. Če je krajši od sds, bomo še kakšno, če ne pa pojutrišnjem naslednja.

Part 6: upokojenci (tukaj ni nobenega dokumenta, zgolj nekaj stavkov na spletni strani): Upokojencem z nizko pokojnino bomo vsako leto zagotovili božičnico v višini 500 € (ni nikjer definirano, kaj je to nizka pokojnina in kako je s tistimi mejnimi, a dobijo pol manjši delež al kako). Pa odpovedali bi se solidarnostnemu sistemu, zagovarjajo prehod na "every man/woman for himself/herself".

end of part VI

Part 7: izobraževanje, šport, znanost za vse (dosegljivo na https://www.sds.si/s...16%20objava.pdf).

Spet skok v socialistično preteklost, o kateri sicer ne govorimo preveč, ko pa, jo pljuvamo:

Navedek

omogočili javne ali zasebne vrtce s koncesijo ob podjetjih, kamor bodo zaposleni starši lahko prednostno vključili svoje otroke

Nato pa večinoma zagovarjajo, da mora postati šolski sistem zgolj servis kapitalistov - kar sicer že je, ampak težnja je ta, da postane to v popolnosti (zakaj bi morali kapitalisti vlagati v specifične kadre za specifična delovna mesta, če pa lahko to za njih naredi kar država). Zelo jih rajcajo zasebne šole in predvsem zasebne fakultete (ki jih je stranka v preteklosti ustanovila cel kup).
Imajo pa tudi nekaj odličnih rešitev, ki bi jih morali implementirati pred 10 leti:
 • uvedli sprejemni izpit na univerzi, tako da bo matura le del kriterijev za vpis na univerzo, izbira drugih kriterijev pa bo sodila v pristojnost visokošolskih ustanov
 • uvedli intervju v okviru sprejemnega izpita za nekatere fakultete (pedagoški programi),
 • spodbudili fakultete, da strokovni izpit za učitelje umestijo v dodiplomski program
end of part VII

#11 Don Kihot_

  se bori z mlini na vetrove.

 • govnači
 • 1 513 sporočil

Objavljeno 06 april 2018 - 19:09

Oglej si sporočiloMIHA_IS_GOD, ob 06 april 2018 - 15:11, rekši:

Srednji sloj niso bogati, tko da komentarji da bo manjsi % obremenitve plac koristla bogatim je cista neumnost.

Obdavcitev gospodinjstva namest posameznikov je dost bolj smiselna. Ker ce dva prejemata isto placo sta skup manj obdavcena kot ce en vec in drugi manj. Nima veze kdo je del gospodinjstva.Potem sem nehal brat neumne komentarje SDSovega programa. Vec kot ocitno spisano kot del predvolilnega boja.
revnim bo ostalo 20 €, "srednjim slojem" 200-300 €, tistim, za katere je predlog napisan, pa več tisoč €

#12 Don Kihot_

  se bori z mlini na vetrove.

 • govnači
 • 1 513 sporočil

Objavljeno 06 april 2018 - 19:18

Part 8 (zadnji) - pet nujnih korakov v kmetijstvu (dosegljivo na: https://www.sds.si/s...nuar%202018.pdf)

V kmetijstvu želijo dati večji poudarek družinskim kmetijam. Tukaj se ujemajo v isto past kot komunistična partija po vojni, ko je delila zemljo, nato pa uvedla zemljiške maksimume, ki so bili tako debilno nizki, da se nihče ni mogel iti resnega kmetijstva - ravno to pomeni pushanje družinskih kmetij. V sodobnem svetu je potrebno kmetijstvo "na veliko", ne pa družinske kmetije s par hektarji njivic.

Nato predlagajo še en socialistični ukrep, ki je konec devetdesetih prišel iz mode:

Navedek

Dodelitev zemljišč za obdelavo tudi mestnemu prebivalstvu (vrtički za samooskrbo blizu urbanih središč).
Tudi tu pa jih je praksa že prehitela, v Mariboru in tudi v Ljubljani se že odvijajo številni majhni eksperimenti s takšnimi zadevami.

Nadalje, optimizirali bi ministrstvo, ki je odgovorno za ta resor:

Navedek

Ustvarjanje kreativnega in pozitivnega delovnega vzdušja in stika zaposlenih z realnim slovenskim kmetijstvom in s tem doseganja večje učinkovitosti in ekspeditivnosti ministrstva z organi v sestavi

SDS hkrati kritizira potezo vlade, ki je pravico do pitne vode zapisala v ustavo, češ, da je samo floskula - oni so pa zares za vodo!

Navedek

Voda je nedvomno osnovi vir življenja in neoporečna pitna voda za nas v SDS ni zgolj politična floskula, ki so jo nekateri uspeli zapisati celo v Ustavo RS zato, da bi pomirili nevladne organizacije.

sds END

#13 Cloverleaf

  odrasla oseba z občasnimi izbruhi

 • vesoljci
 • 5 092 sporočil

Objavljeno 06 april 2018 - 20:56

Kdaj druge stranke še kakšno obsežno poročilo pade?

#14 Enygma

  ga najraje faše pod pazduho in pri tem konjsko prdi.

 • mn3njalničarji
 • 1 204 sporočil

Objavljeno 06 april 2018 - 20:59

don kihot - weirdest troll of them all.

#15 HellAngel

  skače z ritko na svečko.

 • mn3njalničarji
 • 872 sporočil

Objavljeno 06 april 2018 - 23:57

Če sds obljubi da bo skinil ministrstvo za kulturo, ima moj glas. Konec koncev mi je vseen kdo bo sestavljal vlado, levi ali desni, bistvene razlike tko ne bo. Bo pa fino spet gledat kvazi kulturnike jokcat ko jih bodo odtrgal z državne sise.

#16 Stirred

  ne ve, kaj je kumkvat.

 • mn3njalničarji
 • 167 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 09:55

Se strinjam glede kulturnikov, ampak to ni program za zmago na volitvah. Večina Slovencev še vedno podpira kulturnike, prevladujoče mnenje torej je, da je kulturnike potrebno financirati, tudi če smo zaradi tega lačni ali imamo slabšo oskrbo v zdravstvu; navsezadnje so zgolj in le kulturniki zaslužni, da sploh smo Slovenci.

Sprejeti zakonodajo, ki bo omogočala konkurenco na področju zdravstvenih zavarovalnic in omogočila hitrejši razvoj samostojnih klinik, bi vsekakor zmanjšala korupcijo. Navsezadnje so jahte lastnikov privatnih zavarovalnic drobiž v primerjavi s tem, kar naši državni, javni in socialni monopolni mastodonti izbrizgajo v privatne žepe. Torej nevidna roka prostega trga bi poskrbela, da bi ljudje zamenjali zavarovalnico, izbrali tako, kjer bi dobili več za manj denarja. Hecno bi bilo tako videti, ko bi tudi zadrti levičarji se pričeli zavarovati pri privatnih zavarovalnicah :P . Ampak dvomim, da je kaki stranki resnično v interesu ta trg tudi sprostiti; zakaj le bi, saj imajo v vseh strankah dovolj sestradanih hijen, ki komaj čakajo, da se priključijo na javna podjetja, ki so zaščitena pred propadom. Pa če je levica bila toliko časa na oblasti in si nalivala šampanjec in jedla kaviar, naj to počne sedaj še desnica.

#17 nimious

  skače z ritko na svečko.

 • rumeni jaki
 • 742 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 10:00

Ma problem ministrstva za kulturo sploh niso kulturniki. Ajde, za njih zapravimo neki dnarja u brezveze, sam to ne dela direktne škode gospodarstvu. Retardirani zakoni tipa "če nimaš spletne strani v slovenščini bomo bankrotirali tvojo fermo s kaznijo", ki jih fura to prizadeto ministrstvo pa škodijo gospodarstvu.

#18 Caffrey

  prišel v fANALe za mistra mn3njalnika

 • vesoljci
 • 2 759 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 10:54

Oglej si sporočilofric, ob 06 april 2018 - 14:46, rekši:

ŠAREC MARJAN in njegov program..
»Čas je za novo generacijo«
 • Prevladujoči vpliv volivcev in poenostavitev imenovanja vlad.
 • Stabilne javne finance.
 • Učinkovita in strokovna javna uprava – politiki in uradniki smo v službi ljudi in ne obratno.
 • Sodstvo – resnično v imenu ljudstva.
 • Boj proti korupciji in gospodarskemu kriminalu potrebuje močno vlado.
 • Močno in inovativno gospodarstvo je temelj socialne države.
 • Turizem – potencial za zeleni razvoj.
 • Nove tehnologije – priložnost za prihodnost.
 • Javno zdravstvo – v središče postavljamo pacienta.
 • Kakovostno in pravično javno šolstvo ter podpora znanosti.
 • Šport – združevanje in promocija.
 • Mlade je potrebno vključiti v soodločanje.
 • Sociala – preprečevanje stisk in težav ljudi.
 • Kultura – naša zavest.
 • Varnost je naša skupna dobrina – nov zagon za sistem nacionalne varnosti.
 • Državotvorna, samozavestna, proaktivna in usklajena zunanja politika.
 • Pospešek javnim investicijam – modernizacija železnic in prenova cestnega omrežja.
 • Energetika – čim večja energetska samozadostnost.
 • Okolje in prostor – iskanje ravnovesja med okoljem in razvojem.
 • Rodovitna zemlja, hrana, voda in les – naše bogastvo in odgovornost do zanamcev.
To ne moreš bit starejši od 18 let da skupaj te alineje spišeš.

#19 tyne

  pozna Teofika iz Fužin!

 • prostozidarji
 • 1 952 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 11:07

Ste gledali soočenje na Planet TV? Han ima (še vedno) steklino, Bizjak Mlakarjeva pa takoj vpade z izpostavitvijo dejstva, da je edina ženska na soočenju, njen nastop je pa najboljši argument proti ženskam v politiki :lol: neinteligentno, osebni napadi z udarci pod pasom. Desus kvaliteta pač.

Also, Tonin v debati okoli Magne in poslovnega okolja :avadodo: :wub:

Pa nekaj tehnikov bo potrebno zamenjat.

#20 Kole

  consigliere di tutti consigleri

 • mafija
 • 1 968 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 11:22

Oglej si sporočiloStirred, ob 07 april 2018 - 09:55, rekši:

Se strinjam glede kulturnikov, ampak to ni program za zmago na volitvah. Večina Slovencev še vedno podpira kulturnike, prevladujoče mnenje torej je, da je kulturnike potrebno financirati, tudi če smo zaradi tega lačni ali imamo slabšo oskrbo v zdravstvu; navsezadnje so zgolj in le kulturniki zaslužni, da sploh smo Slovenci.
ja model, lačen si zarad ministrstva za kulturo
prizadeti odstavek leta 2018

Oglej si sporočiloStirred, ob 07 april 2018 - 09:55, rekši:

Sprejeti zakonodajo, ki bo omogočala konkurenco na področju zdravstvenih zavarovalnic in omogočila hitrejši razvoj samostojnih klinik, bi vsekakor zmanjšala korupcijo. Navsezadnje so jahte lastnikov privatnih zavarovalnic drobiž v primerjavi s tem, kar naši državni, javni in socialni monopolni mastodonti izbrizgajo v privatne žepe. Torej nevidna roka prostega trga bi poskrbela, da bi ljudje zamenjali zavarovalnico, izbrali tako, kjer bi dobili več za manj denarja. Hecno bi bilo tako videti, ko bi tudi zadrti levičarji se pričeli zavarovati pri privatnih zavarovalnicah :P . Ampak dvomim, da je kaki stranki resnično v interesu ta trg tudi sprostiti; zakaj le bi, saj imajo v vseh strankah dovolj sestradanih hijen, ki komaj čakajo, da se priključijo na javna podjetja, ki so zaščitena pred propadom. Pa če je levica bila toliko časa na oblasti in si nalivala šampanjec in jedla kaviar, naj to počne sedaj še desnica.
ok mogoče je ta odstavek bolj prizadet
sam en mali point, levičarji se ne bi zavarovali pri privatnih zavarovalnicah ker je poanta, da se skensla dopolnilno zavarovanje in zavarovalnice kot posrednice, pač to kar naj bi bila SMC-jeva reforma, pa ultra progresivna cenitev obveznega
fak če ne slišim več nobene populistične metafore v lajfu, bom umrl srečen človek

#21 gladius

  analizira banalne analogije kanalov.

 • rumeni jaki
 • 2 553 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 12:11

Oglej si sporočiloDon Kihot_, ob 06 april 2018 - 19:18, rekši:

V sodobnem svetu je potrebno kmetijstvo "na veliko"


ja potrebno je kmetijstvo, ki rodovitno zemljo spreminja v puščavo, zastruplja okolje in proizvaja osiromašeno hrano.

to bo to.
:rolleyes:

#22 Stirred

  ne ve, kaj je kumkvat.

 • mn3njalničarji
 • 167 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 12:20

Oglej si sporočiloKole, ob 07 april 2018 - 11:22, rekši:

ja model, lačen si zarad ministrstva za kulturo
prizadeti odstavek leta 2018
Žal mi je, ker ne razumeš sporočila. Ne mislim lačen dobesedno. Hočem poudariti, kako zelo si ljudje želijo subvencionirati kulturo, tudi če od nje nimajo nobene koristi.

Oglej si sporočiloKole, ob 07 april 2018 - 11:22, rekši:

ok mogoče je ta odstavek bolj prizadet
sam en mali point, levičarji se ne bi zavarovali pri privatnih zavarovalnicah ker je poanta, da se skensla dopolnilno zavarovanje in zavarovalnice kot posrednice, pač to kar naj bi bila SMC-jeva reforma, pa ultra progresivna cenitev obveznega
fak če ne slišim več nobene populistične metafore v lajfu, bom umrl srečen človek
Tudi tega nisi razumel. Želel sem povedati, da bi se pa morda kvaliteta zdravstva dvignila s tem, da bi omogočili konkurenco. In potem bi tudi levičarji požrli svoje prepričanje in se zavarovali pri privatnih zavarovalnicah. To se lepo vidi v Sloveniji pri trgovskih verigah, kako trg in konkurenca delujeta.

#23 nimious

  skače z ritko na svečko.

 • rumeni jaki
 • 742 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 12:49

Oglej si sporočilogladius, ob 07 april 2018 - 12:11, rekši:

ja potrebno je kmetijstvo, ki rodovitno zemljo spreminja v puščavo, zastruplja okolje in proizvaja osiromašeno hrano.

to bo to.
:rolleyes:
Ti se lih ne spoznaš baš veliko na kmetijstvo, a ne? Ter na biologijo in ekonomijo

#24 Shenkey

  tekmuje v snemanju. Kožce z glavce, se razume.

 • vesoljci
 • 9 770 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 14:03

nova komunisticna stranka "Sloga" by Veber

http://www.rtvslo.si...ko-veber/451206


Oglej si sporočilogladius, ob 07 april 2018 - 12:11, rekši:

ja potrebno je kmetijstvo, ki rodovitno zemljo spreminja v puščavo, zastruplja okolje in proizvaja osiromašeno hrano.

to bo to.
:rolleyes:
tako ko kmetijstvo na veliko z zakisano zemljo v Braziliji

dej se mal izuci o pomemnosti kapitala pri izboljsavi pogojev

#25 tyne

  pozna Teofika iz Fužin!

 • prostozidarji
 • 1 952 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 14:05

Oglej si sporočilonimious, ob 07 april 2018 - 12:49, rekši:


Ti se lih ne spoznaš baš veliko na kmetijstvo, a ne? Ter na biologijo in ekonomijo
gladius se na bolj malo stvari pozna, ampak te bom prosil za razlago oz. link do argumentacije svojega stališča, ker smo afaik v mnogih koncih sveta priča degradaciji okolja zaradi kmetijstva

#26 Shenkey

  tekmuje v snemanju. Kožce z glavce, se razume.

 • vesoljci
 • 9 770 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 14:07

Oglej si sporočiloMIHA_IS_GOD, ob 06 april 2018 - 15:11, rekši:

Obdavcitev gospodinjstva namest posameznikov je dost bolj smiselna. Ker ce dva prejemata isto placo sta skup manj obdavcena kot ce en vec in drugi manj. Nima veze kdo je del gospodinjstva.

kako ima to kaksno vezo?
ali se ne gremo enakosti?

potem pa forcas zakone ki prioritizirajo da zenska ostane doma in ne gre na delo


tak je v nemciji, in ce je dost razlike med placama se ti sploh ne splaca delat

#27 Shenkey

  tekmuje v snemanju. Kožce z glavce, se razume.

 • vesoljci
 • 9 770 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 14:07

Oglej si sporočilotyne, ob 07 april 2018 - 11:07, rekši:

Ste gledali soočenje na Planet TV? Han ima (še vedno) steklino, Bizjak Mlakarjeva pa takoj vpade z izpostavitvijo dejstva, da je edina ženska na soočenju, njen nastop je pa najboljši argument proti ženskam v politiki :lol: neinteligentno, osebni napadi z udarci pod pasom. Desus kvaliteta pač.

Also, Tonin v debati okoli Magne in poslovnega okolja :avadodo: :wub:

Pa nekaj tehnikov bo potrebno zamenjat.
link pa na drevo?

#28 Kole

  consigliere di tutti consigleri

 • mafija
 • 1 968 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 14:14

Oglej si sporočiloStirred, ob 07 april 2018 - 12:20, rekši:

Žal mi je, ker ne razumeš sporočila. Ne mislim lačen dobesedno. Hočem poudariti, kako zelo si ljudje želijo subvencionirati kulturo, tudi če od nje nimajo nobene koristi.


Tudi tega nisi razumel. Želel sem povedati, da bi se pa morda kvaliteta zdravstva dvignila s tem, da bi omogočili konkurenco. In potem bi tudi levičarji požrli svoje prepričanje in se zavarovali pri privatnih zavarovalnicah. To se lepo vidi v Sloveniji pri trgovskih verigah, kako trg in konkurenca delujeta.
kako nisem razumel, če si glihkar pojasnil, da uporabljaš populistične metafore in retoriko zato, da pojasniš neki drugega, kar sm tut napisal
dobesedno si argumentiral zakaj mam prav

#29 tyne

  pozna Teofika iz Fužin!

 • prostozidarji
 • 1 952 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 14:14

A ti linkam časovni zamik na TV-ju? Toliko bom dober, da povem, da je bilo včeraj, 6.4. ob 20-ih na Planet TV.

#30 Don Kihot_

  se bori z mlini na vetrove.

 • govnači
 • 1 513 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 16:49

SD, ta žlahtna naslednica komunistične partije Slovenije, ta naslednica delavske misli, ki sta jo najbolje utemeljila, artikulirala in ji dala platformo Marx in Engels, žal še nima programa, oz. so imeli ravno danes konferenco, kjer so potrjevali predvolilni program, tako da marksistična stranka, ki je umorila Roso in neoliberalizem izvajala bolje od Maggie Tatcher, ostane za prihodnje dni.

Danes se bomo lotili Levice, ki ima program iz junija 2017, ni pa specificirano ali je to program tudi za volitve, ali bodo pred volitvami lansirali še kaj drugega, ampak jebi ga, uporabili bomo to, kar majo :D . Program je dosegljiv na http://www.levica.si...gram-Levica.pdf

Programski dokument Levice obsega 77 strani, prvih 20 strani je namenjenih analizi stanja: analizi kapitalističnega razvoja po 2. svetovni vojni, analizi trenutnega gospodarskega stanja, analizi EU-ja in analizi tranzicije v Sloveniji. Na strani 20 se začneta, pod poglavjem Gospodarski razvoj, točki Za kaj se zavzemamo in Kako bomo to dosegli.

Že kaj kmalu se pokaže, da so delavci v dokumentu posebej omenjeni in to precej pogosto (za razliko od programa SDS, kjer se tej besedi izogibajo). V gospodarstvu si bo Levica prizadevala vpeljevati delavsko upravljanje podjetij, družbeno/skupnostno lastnino ter demokratično planiranje, bolj dolgoročno pa se bodo borili za odpravo kapitalizma (te "socialistične" stranke, ki sodelujejo v liberalnem kapitalističnem parlamentu, so stalno cute). Prav tako se bodo borili za skrajšanje delovnega časa, da ta več ne bo 8 urni, kot je zdaj že okoli 100 let. Levica pa nas preseneti, da ne navede zgolj zgornjih točk, ampak nato sledi še poglavje Kako bomo to dosegli. Prizadevali si bodo lastništvo podjetij prenesti v roke države, kar bo omejilo zasebno lastnino (produkcijskih sredstev), "ljudstvo" pa bo s tem dobilo nadzor - omogočeno bo delavsko upravljanje.

Izkaže se, da poglavje Kako bomo to dosegli nima veze z zgornjimi točkami, ampak so v tem poglavju našteti ukrepi, ki so bolj realno uresničljivi v krajšem časovnem obdobju. Prvi je dvig minimalne plače NAD prag tveganja revščine. Kratkoročno bi tudi zmanjšali brezposelnost, predvsem z javnimi deli in pushanjem zelenih delovnih mest. Prizadevali si bodo tudi za ukinitev zaposlitvenih agencij, ki so namenjene zgolj povečanemu izkoriščanju delavcev na račun kapitalistov. Prizadevali si bodo še za ukinitev zasebnih bank in finančnih institucij in prenos le teh v javno lastništvo. Dopustili bi zasebno lastništvo majhnih in srednjih podjetij ter kmetijskih zemljišč, bi pa spodbujali združevanje kmetij v zadruge. Prav tako bodo spodbujali delavske odkupe.

Kratkoročno se bodo borili za ustavitev privatizacije javnih servisov (vodovodov, komunalnih služb itd.). Na lokalni ravni se bodo borili za vzpostavitev participatornih proračunov (da bi o tem, kako se porabi del proračunskih sredstev občin odločali in glasovali prebivalci neposredno (participatorne proračune že imajo: Ankaran, Komen, NG, Ajdovščina, zamrznjen je bil v MB; v prihodnjih mesecih ga namerava uvesti še več občin)).

Na evropski ravni se bodo borili za vzpostavitev minimalne evropske plače.

Ogromno velikopoteznih napovedi, pa malo praktičnih razlag, kakšni koraki bodo pripeljali do x ali y. Sploh podrobnejše korake pogrešamo pod točko KAKO BOMO TO DOSEGLI (razen prenos podjetij v javno lastništvo, kar pa je 1. korak za karkoli od zgoraj naštetega).

end of part I

#31 Don Kihot_

  se bori z mlini na vetrove.

 • govnači
 • 1 513 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 17:41

Part 2: delo in delavske pravice

Pri delu in delavskih pravicah se zavzemajo za naslednje vrednote in pravice: pošteno plačilo za pošteno delo; pravico do soodločanja, tj. do vplivanja na organizacijo, cilje in pogoje dela; pravice do sindikalnega organiziranja, tj. do sindikalnega zastopstva, ki ne bo omejeno na »socialni dialog« s kapitalom ali zastopanje interesov posameznih privilegiranih poklicev. Veliko poudarka tukaj dajejo na skrajšanju delovnega časa, saj se je produktivnost izrazito povečala, delovni čas pa se ni sorazmerno krajšal, kot je bilo to v preteklosti, predvsem na začetku 20. stoletja. Borili se bodo tudi za vzpostavitev UTD-ja, ki bo delavce ščitil pred kapitalističnim izkoriščanjem, saj ne bodo več življenjsko odvisni od tega ali onega kapitalista, ampak bodo lahko odklonili službe, kjer bodo preveč izkoriščani, s tem pa ne bo ogroženo njihovo preživetje. Ukinili oz. zmanjšali bodo tudi nadure, s čimer bodo kapitaliste prisilili, da zaposlijo več ljudi. Pravice do soodločanja, kot so zapisane v zakonodaji, bi še razširili in jih uvedli tudi v manjša podjetja, ki so zdaj ali izvzeta ali pa se tam soodloačnje ne izvaja (čeprav je s tem kršen zakon). Delavskim svetom bi zvišali pooblastila.

end of part II

Part 3: enakost spolov in družbena vloga žensk

Navedek

Prizadevamo si za načelo enakosti spolov, ki ga ne razumemo kot istost žensk in moških, temveč kot sprejemanje biološko pogojenih razlik med njimi ter hkrati enako vrednotenje teh razlik in različnih družbenih vlog. Politika enakosti spolov meri na resnično partnerstvo med ženskami in moškimi ter delitev odgovornosti pri odpravljanju neravnovesij v javnem in zasebnem življenju. Cilj politike enakih možnosti žensk in moških je zatorej enakost spolov - enaka prepoznava, udeležba in moč obeh spolov na vseh področjih javnega in zasebnega življenja.
Ženske so del družbe in ne samo stroj za rojevanje otrok in opravljanje gospodinjskih del :o

end of part III

#32 Caffrey

  prišel v fANALe za mistra mn3njalnika

 • vesoljci
 • 2 759 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 18:08

SD že napoveduje povečanje davka dobička.
Pizda keri moroni.

#33 Don Kihot_

  se bori z mlini na vetrove.

 • govnači
 • 1 513 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 19:59

Part 4: okolje

V okolju se bodo v prihodnjih letih zavzemali za urejanje mest v smeri tako "pametnih mest". Menijo, da lahko s pametnim razvojem, usmerjenim v obnovljive vire, ustvarijo 50.000 novih delovnih mest in za to, da Slovenija do leta 2050 postane brezogljična država. Na koncu malce storijo korak nazaj

Navedek

Zavedamo se, da se začrtanih ciljev ne da doseči naenkrat in morda niti ne s konsenzom celotne družbe. Konflikte, vezane na okolje, moramo reševati postopoma, tako znotraj same politične levice, kot celotne družbe. Spore, ki se porajajo ob nekaterih kočljivih temah, kot so gensko spreminjanje organizmov, ugotavljanje nosilnosti okolja, različni viri energije ipd.,nameravamo razreševati v odprtem prostoru skozi široko diskusijo. Ob tem bomo zagotavljali, da neizvedljivi, rokohitrski ali nepremišljeni ukrepi, ki le navidezno rešujejo okoljske težave, ne preglasijo izkušenj ljudi in znanja, pridobljenega z znanstvenimi metodami.

Poudarek bodo dali tudi znanju in novim tehnologijam:
 • Spodbujali bomo povezovanje znanja (vseh strok) v smeri razvoja novih tehnologij in storitev za prehod v nizkoogljično, trajnostno naravnano gospodarstvo.
 • Na tem področju bomo povečali sredstva v razvojno-raziskovalni del, s tem preprečili beg možganov in privabili znanje od drugod.
Za manj onesnaževanja bodo vlagali tudi v modernizacijo železniškega prometa.
Pod točko Kako bomo to storili so ponovno zapisane zelo splošne stvari, ki bi potrebovale še dodatno točko Kako bomo to storili ...

end of part IV

Part 5: javne finance in javni dolg

V davčnem sistemu bodo povečali solidarnost na ta način, da bodo znižali davke na potrošnjo, ki jih plačujejo prebivalci, saj bolj obremenjujejo ljudi z nižjimi dohodki. Spremenili bi tudi davčno osnovo, od katere se odmerjajo davki, da bi bili v osnovno vključeni vsi prihodki (torej tudi prihodki od premoženja in kapitala). Uvedli bi tudi progresiven davek na premoženje, še posebej na vrednostne papirje.

Ne strinjajo se s tem, da se primanjkljaje zmanjšuje z rezi. Primankljaj je treba zmanjšati s povišanjem prihodkov:
- ne bomo se podrejali vsiljeni logiki, da je treba javnofinančne primanjkljaje zmanjševati z zniževanjem izdatkov namesto z zviševanjem prihodkov. Ta logika vodi v
privatizacijo javnega sektorja in zmanjšanje javnih prihodkov, s čimer se odmika zastavljeni cilj blaginje za vse


Pri odločanju o porabi in razporeditvi javnih sredstev bi ukinili posrednika in odločanje (vsaj o delu sredstev) prenesli na direktne porabnike teh sredstev: Zlasti na ravni občin in velikih javnih projektov bi kazalo uporabiti obliko participativnih proračunov in samoprispevka. Vsaka javna poraba bi morala poslej biti podrejena vsakokratnemu družbenemu interesu.

Ponovno manjka kakšen konkreten Kako bomo to storili ... napišejo participatorni proračun, ne napišejo pa kakšnega, kako bi bil uveden ipd.

end of part V

#34 Don Kihot_

  se bori z mlini na vetrove.

 • govnači
 • 1 513 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 20:02

Oglej si sporočiloCaffrey, ob 07 april 2018 - 18:08, rekši:

SD že napoveduje povečanje davka dobička. Pizda keri moroni.

Pravilno, slovenska raven je trenutno 2 stopnji nad davčnimi oazami, pred 2 letoma pa je bila 1 stopnjo (na 17). Za primerjavo: V Avstriji je davek npr. 25 %, v Belgiji 33 %, na Portugalskem 22 %, na Slovaškem takisto. Nižjega v EU imajo Romunija, Bolgarija in Hrvaška. Treba pa je še izpostaviti, da ima Slovenija zaradi številnih davčnih olajšav efektivno davčno stopnjo na dobiček zgolj 11,6 % (najnižje v EU; JPD je poročal to ene par mesecev nazaj).

#35 MIHA_IS_GOD

  božanski padawan

 • božanstvo
 • 2 078 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 20:20

Oglej si sporočiloDon Kihot_, ob 06 april 2018 - 19:09, rekši:


revnim bo ostalo 20 €, "srednjim slojem" 200-300 €, tistim, za katere je predlog napisan, pa več tisoč €
Za katere je predlog napisan?

Res me zanima kdo po tvojem mnenju so ti bogati ki si izplačujejo visoke plače?

#36 Don Kihot_

  se bori z mlini na vetrove.

 • govnači
 • 1 513 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 20:57

Part 6: socialna država

Neposredno, v kratkem obdobju, se bodo zavzemali se bodo za okrepitev sedanjega sistema socialnega varstva. Bolj dolgoročno pa želijo nadomestiti ta sistem z UTD.

Navedek

V nasprotju z neoliberalno zamislijo univerzalnega temeljnega dohodka socialistični UTD ni nadomestilo za zdravstveno varstvo, izobraževanje in sorodne storitve, ki morajo biti brezplačno dostopne vsem
Spet ni specificirano, kako točno bi to potekalo.

end of part VI

Part 7: zdravstvo

Povišali bodo sredstva tako, da bi se v zdravstvo odvajali tudi davki od premoženja in kapitala. Ukinili bi možnost preskakovanja vrst z doplačili, saj to favorizira premožne, ostali pa ostajajo zadaj.

end of part VII

Part 8: izobraževanje, znanost in raziskovanje
Prizadevali bi si za zgodnejše vključevanje otrok v vrtce. Pri študiju si bodo prizadevali za ukinitev raznih vpisnin, plačevanj za opravljanje izpitov. Prav tako si bodo prizadevali, da se ponovno uredijo pripravništva za učitelje, ki jih trenutno ni. Prav tako želijo zagotoviti bolj stabilno financiranje raziskovanj. Ni specificirano kako naj bi se to uredilo in od kod sredstva za to.

end of part VII

Part 9: mediji

Dali bi državno podporo zaposlenim, da z delavskimi odkupi prevzamejo lastništvo medijev. Želijo preurediti delovanje RTV, da ne bi bila talec vsakokratne vlade (saj vodstvo imenujeta vlada+parlament).

end of part xi

Part 10: kolturac, šport

Povečali bi sredstva za nevladne organizacije (Slovenija je v tem pogledu najbolj podhranjena v EU), pa veliko praznih odstavkov brez specificiranih korakov, kako priti do X ali Y.

Part 11: zunanja politika in obrambna politika

Zagovarjali bodo zapiranje vojaških oporišč, ki jih imajo velesile v tujih državah. Nasprotujejo mednarodnim sporazumom TTIP in CETA.
Zavzemajo se za razpust NATA in za izstop Slovenije iz organizacije. Želijo okrepiti vlogo Združenih narodov.

Za gasilce, reševalce in gorske reševalce bodo zahtevali (polno) socialno varnost, vključno s pokojninskim zavarovanjem. Predlagajo ukinitev profesionalne vojske, ki slabo funkcionira in morebiten prehod na ponoven naborniški sistem, ki bi res služil obrambi države, ne pa operacijam v tujini. Služenje vojaškega roka (ali služenje v civilnih organizacijah reševanja in zaščite) bi uvedli tudi za ženske.

Program nato rata precej embarassing, saj zadnja točka 14.2. Za kaj se zavzemamo (pod poglavjem Politična demokratizacija) nima teksta. Morda dobimo še specifičen predvolilni program za letošnje volitve?

Nismo še videli programa SD, ki si bojda prizadeva za zvišanje davka na dobiček (kdo bi si mislil, da bo SD pokazal toliko jajc), ampak dvomimo, da se bodo dolgoročno zavzemali za odpravo kapitalizma, tako da bo Levica najverjetneje edina stranka, ki bo to imela zapisano v svojem programu. Program je poln všečnih idej (ne bodo si prizadevali zjebati revnih še bolj, kot so že zjebani), ni pa veliko konkretnih predlogov, kako npr. preiti na UTD. Padejo tudi v past podobnih levih strank drugod po svetu, ko operirajo znotraj kapitalizma, hkrati pa zagovarjajo zvišanje javnih storitev - to pomeni, da so prepričani, da lahko bolj uspešno akumulirajo kapital od klasičnih liberalnih strank. Prizadevajo si za odpravo kapitalizma na papirju, ne zavedajo pa se, da ga je možno odpraviti le z nasilno revolucijo - tega pa več nimajo jajc zapisati v program.

#37 BuDi

  analizira banalne analogije kanalov.

 • prostozidarji
 • 2 550 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 22:29

program levice:
Objavljena slika

#38 Galko

  Zvezdan!

 • šerifi in depjutiji
 • 7 250 sporočil

Objavljeno 07 april 2018 - 23:43

Kar je najbolj žalostno pri vsem skupaj: če tole zdele nalepim na svoj FB wall (pa imam tam nekje 90% kolegov zaposlenih v privat sektorju), bom skasiral več lajkov kot če dam fotko mladega tigrčka ki ga iz deroče reke rešuje mama panda

#39 Zizy

  več kot očitno žre doručak na mn3njalu.

 • prostozidarji
 • 4 281 sporočil

Objavljeno 08 april 2018 - 20:38

Dnevna doza smeha ... ali pa zalosti, kakor vzames.

#40 andrejus

  obvlada hendling, najbolj pa cobro!

 • mn3njalničarji
 • 1 007 sporočil

Objavljeno 08 april 2018 - 21:27

SD & levica sta prihodnost Slovenije.

1 Uporabnik(ov) bere to temo

0 članov, 1 gostov, 0 anonimnih uporabnikov