Skoči na vsebino

Predvolilni programi strank tema is back


Priporočeni prispevki

Sledi LMŠ - Lista Marjana Šarxa

 

Glavno gonilo njihovega programa je beseda normalizacija.

 

Ob vseh sredinskih razvojnih liberalcih nas bo počasi začela boleti glava.

Navedek

Kot sredinska razvojno-liberalna stranka

 

Začetni poudarek programa je znanost, je razvoj in preboj v nekaj nekaj. Ključ je vlaganje v znanost in raziskave.

Navedek

 Povečanje javnih vlaganj v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost. Do leta 2026 je treba vsako leto zagotoviti dodatnih vsaj 100 milijonov evrov (do ciljnega 1,5 odstotka BDP), celotna vlaganja v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost pa je treba zvišati na najmanj 3 odstotke BDP.

 

Poznajo besedo participativnost; bo pa veliko novega

Navedek

nova delovna mesta,

novi poslovni modeli,

drugačni vzorci vedenja

 

in delovanja tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju lahko, če bodo ustrezno domišljeni, izboljšajo kakovost preživljanja prostega časa, zmanjšujejo ogljični odtis in temeljito revidirajo odnos med državo in civilno družbo v bolj participativni smeri.

 

Seveda ne moremo mimo manakiing odrešitelja človeštva:

 

Navedek

Preučitev možnosti širše uporabe blockchain tehnologije

 

Še eni, ki bodo skenslali davke, da se bomo spremenili v vitko utopijo. Ker problem neplačevanja davkov pač rešiš tako, da davke ukineš.

Navedek

Zdajšnja struktura davčnih prihodkov je neustrezna in pomanjkljiva. V Sloveniji imamo prevelik delež sive ekonomije, previsoko obdavčitev dela, enako velja tudi za delež socialnih prispevkov, ki so po prispevni stopnji med najvišjimi v EU.

Hkrati pa nihče ne pove, da nimamo prav nobenih kapitalskih davkov (ne na dohodke lastniških deležev, ne na nepremičnine, na nič).

 

Verjetno jim bo, enako kot Janši, prišel prav dr. davčnih utaj

Navedek

Davčna optimizacija

is the name of the game

 

Navedek

Davčna razbremenitev dela
Razbremenitev 14. plače (le kdo v SLO dobiva to lolo)
...
uporabe kripto valut (tle mal zavajam).

 

Vendarle pa:

Navedek

Ohranitev družbeno pomembnih podjetij in kritične infrastrukture (strateških naložb) v državnem lastništvu.

 

Socializem bad, delitvena ekonomija SUPER DUPER MEGA AWESOME

Navedek

Podpora novim, trajnostno naravnanim poslovnim modelom delitvene ekonomije, ki spodbujajo ozaveščeno rabo naravnih virov

 

Javno zdravstvo s stisnjenimi zobmi, nekako

Navedek

Zato je treba pozornost še naprej namenjati krepitvi javnega zdravstva na vseh ravneh, kar bo pomembno pripomoglo tudi k odpravi posledic epidemije

 

Spet ista obljuba, kot pri SAB, ki pa so se ji oboji odrekli in povzročili manjšinsko vlado

Navedek

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

:avadodo:

 

Še ena stvar, ki jo je bilo treba na hard fajtat in je komaj prišla v zakon, ošibljena (no, potem je tako vlada padla)

Navedek

Ustanovitev stanovanjskih zadrug po vzoru tujih uspešnih oblik dostopa do
stanovanj
ter spodbujanje drugih inovativnih pristopov za reševanje stanovanjske problematike.

 

Navedek

Dopolnitev krovnega Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
ter postopno zviševanje skupnih izdatkov za izobraževanje do ciljnih 6 odstotkov BDP

Tako, zdaj imamo že nekaj stvari, kjer bi višali javne izdatke zanje (raziskave, stanovanja, šolstvo), istočasno pa smo imeli že poglavja o NIŽANJU davkov. Upam, da do konca izvemo, kaj bo, ne samo nadomestilo izpad ob nižjih davkih, ampak zagotovilo več sredstev ob povišanju financiranja nekaterih stvari, oz. kaj bi se znižalo? No, vedno nas lahko zadolžiš za nepregledne milijarde, kot SDS, sam to ni najbolj smotrno? Spomnimo se, kako rekordno smo bili zapufani 2008, ko je Janša prvič nehal in kako je to vplivalo na spopad s krizo 2008-2014.

 

Navedek

Zviševanje minimalne plače ob doslednem uresničevanju veljavne zakonske formule.

 

Prav tako se obeta MODERNIZACIJA vojaških sistemov slo. vojske

Navedek

Zato bomo vlagali v oborožitvene sisteme prihodnosti

Navedek

Prednostno investiranje v kadre

 

Ena ok zadeva in my hambl opinjon

Navedek

Ukinitev državnega sveta.

 

Kaj pa mladina?

Navedek

Zagotovitev podpore in finančnih spodbud mladim pri inovativnem razvoju zagonskih podjetij (t. i. start-upov)

 

Navedek

V procesu nastajanja programa je sodelovalo 218 članov programskih odborov ter 29
zunanjih strokovnjakov.

 

No, nismo izvedeli, od kod bo prišlo več sredstev za financiranje raziskav, šolstva, mladih startupov ob hkratnem znižanju davkov

 

https://www.strankalms.si/wp-content/uploads/2021/11/LMŠ-program-2022-2026-dokument.pdf

 • Na jagodo +1 1
 • Solzice 1
Povezava do prispevka

Poglejmo najboljši program ... :fun:

 

NSi - Nova Slovenija krščanski demokrati

 

Navedek

Zeleno socialno-tržno gospodarstvo

Predvidevam, da bo zelo malo zelenega (glede na oceno MZPP) in zelo malo socialnega

 

Ljudi bomo spremenili v sužnje, totalni turbo kapitalizem, to bo zagotovo pomagalo prirastu ...

Navedek

V naši lepi deželi pa potrebujemo tudi več veselja do življenja in podporo mladim družinam, da se bodo laže odločale za otroke.

 

Socialna kapica. Razvojna kapica. Zdaj je že copatek ...

Navedek

Socialni copatek.
Uvede se minimalni znesek dohodka od dela, od katerega prejemniki ne bi plačevali prispevkov za socialno varnost.

Ukinili bomo davke za visoke zaslužkarje, za nizke zaslužkarje, za vse. To. Je. Razvoj.

 

Potem je splošno znižanje vseh prispevkov. Poleg tega pa tudi ukinitev davka na kapitalske prihodke. Ki jih že tako praktično nimamo.

Navedek

Oprostitev davka na dividende do višine 1.000 evrov letno

 

Tudi tujci ne bodo plačevali davkov. Noben ne bo plačeval nobenih davkov. Razvoj.

Navedek

Petletna dohodninska olajšava za zaposlitev visokokvalificiranih oseb, ki se priselijo v Slovenijo iz tujine.

 

Bomo še kaj skenslali? Seveda.

Navedek

Davčne počitnice za mlada podjetja
Znižanje števila dni, za katere delodajalec izplačuje nadomestilo plač

 

Navedek

Zagovarjamo umik države iz gospodarstva

Razen takrat, ko se koljemo za nastavljanje svojih po vseh firmah, kjer imamo kakršenkoli vpliv.

 

Kljub ukinitvi vseh davkov in prispevkov, pa bo še vedno nekje obstajala neka "javna blagajna", ki bo lahko dvignila vlaganje v x ali y

Navedek

Povečanje vlaganja državnega sektorja v raziskave
in razvoj

 

Ampak energetika? Ne, ne, tukaj pa ne bo trga. Tukaj bodo naši kadri ... :D Vprašanje je, s katerimi sredstvi bomo to gradili, če bomo znižali prihodke v javno blagajno za 50 % ali še več.

Navedek

Vse upravljavske pravice JEK2 morajo ostati v
lasti RS.

 

Spet, bodo oni (torej NSi) ustavarjali delovna mesta ... it's like huuuuuh? Kaj pa  pa trk pa pa ...

Navedek

Ustvarjali bomo kakovostna in trajnostna delovna mesta z vlaganjem v zaposlene in ozaveščanjem delodajalcev

 

Vedo se, da njihova politika vodi v katastrofalno opustošenje družbe, zato se že vnaprej pripravljajo na širitev mreže za delitev hrane ljudem, ki jih bo NSi uničila.

Navedek

Razdeljevanje hrane pomoči potrebnim želimo nadgraditi in doseči še več ranljivih državljanov

Človek bi pričakoval, da bodo njihove "razvojne" politke tako uspešne, da noben ne bo rabil dobivati paketov hrane. Ne pa da se vnaprej pripravljaš, da boš okrepil to mrežo deljenja.

 

No, ko nimaš več nobenih dohodkov v blagajno, nimaš niti za lektorje

Navedek

Delavcem v najnižjih plačnih razredih smo zvišati plače.

 

Platforma za neki neki

Navedek

Platforma za napovedovanje kompetenc za
boljše povezovanje ponudbe in povpraševanja
na trgu dela.

 

Še druga preventiva, ki naj bi blažila uničevalno politiko NSi-ja :D Poleg paketov hrane še psihocialna pomoč za njihove žrtve

Navedek

Psihosocialna pomoč za iskalce zaposlitev, ki se znajdejo v stiski in lahko obupajo pri iskanju zaposlitve.

 

Navedek

V Sloveniji imamo v primerjavi z večino
EU držav slabšo dostopnost do zdravstvenih storitev.

Pozabijo pa povedat, da v zdravstvo vlagamo bistveno manj, kot ustali.

 

Zasebniki bodo kar postali javna mreža (pomeni, pijavke, ki bodo srkale pridelan delavski denar v svoj žep lmao)

Navedek

V javno mrežo bomo vključili vse razpoložljive zdravstvene kapacitete (tako javne zavode kot
zasebnike).

 

Navedek

Predlagamo
vzpostavitev konkurenčnosti na področju
obveznega zdravstvenega zavarovanja

:avadodo: sistem zdravstva, za katerega so celo ameriški republikanci pogruntali, da ne more več iti naprej in ga bodo spreminjali, bi mi zdaj uvozili :avadodo:

 

Ob vsej želji po "vitko-i-zaciji" države, bodo ustanovili še novo solato. Ker svoje kadre bo pač treba nekam stiščat.

Navedek

Zato napovedujemo ustanovitev Agencije za kakovost in standarde v zdravstvu

 

Stoletja hlapčevanja so nas naučila - da je bolje biti hlapec.

Navedek

Pravosodna sistema Avstrije in Nemčije moramo
postaviti kot referenčni okvir za naš pravosodni
sistem.

Po moje kar iz tiste kvote tujcev, ki ne bodo rabili plačevat davkov, uvozit nemške in avstrijanske sodnike?

 

Predlagajo rešitev, ki v praksi že celo večnost poteka :avadodo:

Navedek

Postopno bomo uvedli t. i. kabinetni model sojenja. Sodniki se morajo ukvarjati s sojenjem, gradivo in osnutke dokumentov pa lahko pripravi strokovno raziskovalno osebje.

 

Več za orožja smrti. Kje bomo vzeli - kdo ve? Verjetno od socialnega copatka.

Navedek

Zagotavljanje varnosti doma in ohranjanje miru v svetu. Do leta 2024 bomo dvignili obseg obrambnih izdatkov na 1,5 % BDP

 

Država mora postati bolj totalitarno-policijska ... for some reason. Da bomo varvali vse katolike pred grdimi anti-katoliki in moslimeni. Ker Slovenija sploh ni tako, najvarnejša država na planetu.

Navedek

Močna policija za večjo notranjo varnost

Okrepiti številčnost uniformiranega dela policije

Ponovna uvedba t. i. »peš patruljiranja« predvsem v mestnih središčih

 

No, verjetno je to spet del preventive pred uničujočimi politikami, ki jih predlagajo drugje v programu. Torej več free hrane, več psihosocialne pomoči in več policije, da bo zatrla ljudsko negodovanje, ki bo posledica NSIjevega uničenja družbenega tkiva in družbenih sistemov.

 

Kot SAB, bodo tudi oni krepili javno upravo (ob hkrati bistveno nižjih malhi za plačevanje teh ljudi). Ampak, saj zadolževanje je zdaj praktično zastonj, al kako že gre.

Navedek

Napovedujemo poseben program za pomladitev javne uprave,

 

Kako pa bodo "reševali" javno upravo? Ja z ukinitvijo Ministrstva za javno upravo vendar!

Navedek

Racionalizacija javne uprave
 

- Ukinitev Ministrstva za javno upravo

 

Še več agencij - za vitko javno upravo

Navedek

Ustanovitev področnih agencij (po zgledu JAK in SFC), ki so odgovorne za posamezna krovna
področja (gledališka in plesna dejavnost, vizualne umetnosti).

 

Država se ne sme nikam mešati. Razen v produkcijo glasbe, filmov in ostalega. Ker prosti trg vodijo komunajzarski levičarski kolturniki.

Navedek

Takojšen sprejem Zakona o avdiovizualni dejavnosti z znatnim povečanjem programskih sredstev. Po zgledu sosednjih držav (npr. Hrvaška,
Madžarska).

Yea baby yea.

 

Ker so desničarji katastrofalno slabi na trgu (medijev), ga mora seveda uravnotežiti država, ki se sicer ne sme nikam mešati.

Navedek

Osrednji mediji si morajo z večjo uravnoteženostjo in pluralnostjo pridobiti zaupanje gledalcev in bralcev, predvsem tistih z izraženimi desnimi in sredinskimi nazorskimi prepričanji.

Ker so desničarji diskriminirani, bodo dobili namenska sredsta za svoje delovanje.

Navedek

Predlagamo finančne in strukturne spodbude za razvoj različnih medijev, ki predstavljajo različna nazorska prepričanja.

:avadodo:

 

Seveda, moramo ohraniti samostojno, avtonomno, suvereno in kakršnožekoli Slovenijo.

Navedek

Slovenijo moramo ohraniti kot samostojno nacionalno državo slovenskega naroda, o kateri so sanjali rodovi naših prednikov

hmmm

 

Ok, šolstvo.

Navedek

V središče postavljamo učenca

 

uvedli bomo novo merilo za ocenjevanje - stopnjo državljanskega ponosa

Navedek

Na koncu izobraževalnega procesa morajo učenci poznati zgodovino razvoja slovenstva in procese nastajanja naše države ter
razviti kvalitete državljanskega ponosa

 

Ker je družba že zdej tako nevzdržna za bivanje, da se še komaj kdo razmnožuje, jih bomo na ta ali drugačen način zvabili v seks za razmnoževanje

Navedek

Ustvariti želimo družbo, ki je prijazna do družin in v kateri so otroci dobrodošli

 

Študenti naj odprejo spje

Navedek

Ponovna uvedba študentskega s. p. naj prinese nov val podjetništva med študenti.

 

V 2020-ih, pa bomo še vedno  asfaltirali ko v 70ih

Navedek

Rekonstrukcije in novogradnje hitrih cest:

 

 

Ukinitev večine davkov in prispevkov (oz. znižanje), pri čemer niso navedeni nobeni konkretni novi viri. Hkrati povečanje financiranja vojske, raziskav, javne uprave, kapitalistov ipd ...

 

Skratka, program za temeljito sesutje Slovenije (glej post-sovjetska Ukrajina v 90ih), česar pa se jasno zavedajo in zato že preventivno pišejo o krepitvi psihosocialne pomoči za delavstvo, o krepitvi mreže za razdeljevanje hrane ter o pojačanju policije, ker verjetno vsi ne bodo zadovoljni s kilo riža in paketom grisa. Odločno naprej.

 

 

https://nsi.si/wp-content/uploads/2022/03/odlocno-naprej.pdf

 

 

 

uredilo bitje Vrhovni_Plenum_OF
 • Na jagodo +1 1
 • Ne me jebat 4
 • Za crknit smešno +1 3
Povezava do prispevka
saosin reče pred 7 urami:

kako lahko kdorkol resno misli, ko reče da voli nsi zarad programa lmao

 

bolje se ne bi dalo ubesedit.

 

NSi je bolj škodljiva kot tri Levice skupaj.

uredilo bitje hawa meyta
Povezava do prispevka

SD - Socialni demokrati (aka SDP - stranka demokratične prenove aka KPS - komunistična partija Slovenije)

 

Najobsežnejši program do zdaj - kar 240 strani špeha! Na srečo tekst ni zelo na gosto in je kar nekaj slikic :sorcerer:

 

Osrednje vodilo SDja je DRUGAČE

 

Glavni poudarki:

Navedek

Neenakosti se povečujejo.
Razkorak med bogatimi in revnimi je vse večji.

Navedek

Planet se pospešeno segreva.

Navedek

Ignoriranje mednarodnega prava

 

Navedek

Vrsta socialnih potreb ostaja brez odgovorov.

Navedek

Družba je individualizirana. Kolektivna akcija je osredotočena na
zavračanje, redkeje pa se povezuje za dosego napredka.

 

Bold words. Da vidimo, kaj konkretno te besede pomenijo ... Ampak najprej smo še vedno pri ekspoziciji ...  glavne vrednote SDja so:

Navedek

Svoboda. Solidarnost. Enakost. Demokracija. Pravičnost. Spoštovanje in sodelovanje.

 

Program je za 2 mandata, čujte.

Navedek

To ni program za ene volitve. To je program za razvojno desetletje in za dva mandata: 2022 - 2026 in 2026 - 2030.

 

10 prednostnih zavez v programu, na katerih se bo delo začelo takoj

Navedek

Največ 30-dnevni rok za pregled pri specialistu, omejitev zasebnih+javnih dohtarjev. Povišanje financiranje zdravstva na raven EU.

Navedek

Dvig dodane vrednosti z udeležbo delavcev pri dobičku, dvigom državnih investicij v raziskave in razvoj na 1,5 %

Navedek

32-urni delovnik

Navedek

Brezplačna šolska prehana.

Navedek

700 € minimalna pokojnina

Navedek

10.000 javnih stanovanj zgrajenih na novo

Navedek

zelena energija

Navedek

demokracija

Navedek

Slovenija jedro Evrope

Upam, da kje piše, od kod bodo v javno blagajno prišli novi prilivi.

 

Nov priliv za zdravstvo - ukinitev dopolnilnega zavarovanja (ki so jo 2018-2019 BLOKIRALI) in njegov prenos v obvezno (to smo slišali že pri LMŠ in celo SAB, čeprav ko so imeli to opcijo na zakonski predlog Levice, so jo zblokirali :avadodo:)

Navedek

Ukinili bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje s prenosom v obvezno.

Izpostavljen pa je eden bistvenih problemov v SLO

Navedek

V Sloveniji za zdravstvo namenjamo 8,3 % BDP, kar je bistveno manj od vzorčnih držav, ki za zdravstvo namenjajo med 11 in 12 % BDP.

 

Več denarja bo verjetno tudi z višanjem dodane vrednosti v gospodarstvu. Kako?

Navedek

...

Hm, sledil precejšen wall of text, kjer se omenj besede inovacije, socialno podjetništvo, razvoj .... pa nič zares konkretnega ... recimo ustanovitev

Navedek

nove agencije za prebojne tehnološke inovacije po vzoru Nemčije.

pa

Navedek

razvojni vavčer za sodelovanje med podjetji ter raziskovalnimi in inovacijskimi institucijami za razvoj novih proizvodov in storitev.

ampak potem pa spet

Navedek

Oblikovali bomo tudi finančne mehanizme

Sam nikjer ni napisano, od kod denar za delovanje teh "mehanizmov." Od kod denar za višje financiranje inovacij, za to agencijo za .... :D

 

Navedek

PRESKOK V INDUSTRIJO 5.0

 

Minimalca neto na 800 €.

 

Odprava prekarnih (atipičnih) oblik zaposlitve. In kaj so ukrepi????? Predstavljam 3 od skupaj sedmih ukrepov

Navedek

vključitev priprave in izvedbe ukrepov v koalicijsko pogodbo

sprejem strategije za odpravo prekarnosti

sprejem standarda za odpravo prekarnosti

:avadodo:

 

Navedek

NOV ZAGON SINDIKALIZIRANOSTI IN DELAVSKEGA SOUPRAVLJANJA

kako?

Navedek

pozivamo k aktivnemu samoorganiziranju vseh delavcev in zaposlenih,

 

za družbo bolj splošno

Navedek

brezplačen vrtec

brezplačen javni prevoz za študente, dijake

Od kod bodo prišla sredstva? Še naprej ostaja neznanka.

 

Kako do 10.000 javnih stanovanj?

Navedek

V obdobju od 2023 do 2029 želimo za gradnjo 10.000 javnih najemnih stanovanj nameniti dodatnih 1,3 milijarde evrov javnih sredstev v obliki nepovratnih in povratnih sredstev ter državnih poroštev.

Spet ni napisano, od kod ta milijarda in nekaj čez :avadodo:sprejet bo nek zakon za ta stanovanja, od kod pa konkretno premostiti sredstva v gradnjo, who the fuck knows

 

Brez financ bomo gradili tudi domove upokojencev.

Navedek

Za uspešno obvladovanje navedenih izzivov in za zagotavljanje varnega in prijaznega bivalnega okolja bomo do leta 2030 za zagotovitev 2000 dodatnih postelj namenili 120 milijonov evrov.

 

Navedek

Volilna pravica pri 16 letih

 

Tudi participacija se pojavlja

Navedek

Participativni proračuni

 

So tudi za ekonomsko demokracijo (k temu jih je verjetno prisililo dejstvo, da Levica obstaja)

Navedek

Razvoj delavskega lastništva in delničarstva

Razvoj zadružništva in spodbujanje socialne ekonomije

 

Končno pridemo do najpomembnejšega dela programa - KAKO BOMO VSE TO PLAČALI?

Same old same old  - EU (kjer bomo kmalu postali neto plačnik, če že nismo)

Navedek

boljši, polno vključujoč program črpanja vseh razpoložljivih domačih in sredstev EU,

imamo nekaj rezerv

Navedek

Slovenija ima v primerjavi s povprečjem EU27 in evroobmočja v javnih financah nekaj rezerv na prihodkovni in posledično odhodkovni strani.

Navedek

Ob tem bomo spodbudili aktiviranje sredstev dodatnega pokojninskega varčevanja, ob

 

Navedek

Nameravamo spremeniti strukturo in višino javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Navedek

oblikovanje stabilnega in odzivnega davčnega okolja

Navedek

razvoj kapitalskega trga za aktiviranje prihrankov finančnega sistema

 

 

Navedek

V Sloveniji zaostajamo (pri pobranih davkih) za povprečjem EU27 (41 % BDP) kar za 4 odstotne točke BDP ali 2 milijardi evrov. Od tega zaostajamo za eno odstotno točko (500 milijonov evrov) pri davku od dobička in 3 odstotne točke (1,5 milijarde evrov) pri premoženjskih davkih, saj teh v Sloveniji praktično nimamo. Ker imamo v strukturi virov z davki in prispevki preobremenjeno delo redno zaposlenih ob prevelikem številu davčno različnih oblik zaposlitev, je potreben nov družbeni dogovor.

Navedek

Obdavčitev emisij CO2

Navedek

Podpora uvedbi globalnega davka na špekulativne finančne transakcije.

Ok, nekaj so napisali. Močno pa dvomim, da je tukaj not 1,3 milijarde za stanovanja in stotine milijonov za domove upokojencev, povišanje financiranja raziskav in inovacij, ukinitev plačevanja vrtcev et al.

 

Ok, zdaj je točka - kako bomo povišali produktivnost gospodarstva

Navedek
 • Podpora ohranjanju sedežev slovenskih podjetij v Sloveniji
 • Podpora boljši integraciji znanja in tehnologij
 • Večja vključenost zaposlenih v vse procese (od vodenja do načrtovanja in izvedbe)
 • Krepitev izvozne dejavnosti podjetij (a se to pri nas še sploh da bolj okrepit?? kaj pa, ko se bodo drugi zaprli vase??)
 • Bistveno povečati povratna in nepovratna sredstva v podporo avtomatizaciji, robotizaciji in digitalizaciji.
 • Podpreti razvoj digitalnega trženja v malih in srednje velikih podjetjih
 • Spodbude oblikovanju močnejših gradbenih podjetij s povezovanjem gradbene operative,
 •  

 

Kako pa kaj trg dela?

Navedek

Ničelna toleranca za delo brez plačila.

a to prikrito pomeni, da priznavajo, da so do sedaj tolerirali dejstvo, da številni kapitalisti delavcem niso izplačevali plač (ali pa prispevkov), ko so delavci delali zanje?

 

šolstvo?

Navedek

Povečevali bomo delež̌ sredstev za izobraževanje na 6 % BDP

Navedek

Zgradili bomo 5000 novih študentskih postelj v študentskih domovih

 

Ena "far out" ideja, o kateri resno razmišljajo

Navedek

Predlagamo razmislek o kandidaturi Slovenije za zimske olimpijske igre 2034. Izvedene bi bile kot trajnostne, zelene in prve ogljično nevtralne zimske olimpijske igre (z dostopom v alpske doline z električnimi vlaki ali vodikovimi avtobusi) na obstoječih in prenovljenih gorskih centrih na Gorenjskem, Štajerskem in v osrednji Sloveniji.
Odprtje in zaprtje iger bi potekalo na Stadionu Stožice v Ljublja

 

Nič ne podajam od zelenega prehoda, ker je vse zelo tipično. Prehod na obnovljive vire, energetska prenova stavb, pazimo na pitno vodo and so on. Glede Krčkega pa

Navedek

Javna razprava o prihodnosti jedrske energije z referendumom o izgradnji drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško.

 

Tudi SD se, vsaj podzavestno, pripravlja na nemire in na okrepljeno prisotnost policije na terenu

Navedek

Večja prisotnost policije v skupnosti, ponovna uvedba rajonskih policistov.

 

Glede vojske pa nič konkretnih številk, da naj pa postanemo središče protikibernetske varnosti za NATO.

 

Če je NSi najbolj insane oz. najbolj uničujoč program, se zdi ta najbolj bullshiterski (nismo še končali, tako da to ne more biti dokončna sodba). Vsi ukrepi, ki zahtevajo višanje javnih izdatkov se zdijo precej preobsežni glede na predlagane dodane vire, ki naj bi bili na voljo :sorcerer: Tukaj se res tudi  jasno kaže izjava Tanje Fajon iz okoli leta 2018-19, ko je rekla, da mora SD sploh ugotoviti KDO je njihova volilna baza in kaj ta baza želi. Nekaj je delavcev, ki želijo višje plače, nekaj je levičarjev, ki želijo modernizacijo dela (krajšanje delovnika, industrijo pet pika nula, ekonomska demokracija) in potem so vse te zadeve ubesedili in jih nametali not. Brez pravega repa in glave - kar dokazuje tudi dejanski skrinšot iz dokumenta:

 

KSaCFLV.png

 

Saj ne, da ni zelo pohvalno vključevati množic v tako pisanje programa. Ampak iz poplave vsega je treba nekaj oblikovat, ne pač vsega nametat na kup in to'j to. Problem pa je seveda ta, da številne od teh zadev žalostno ležijo v raznih SDjevskih programih že kar nekaj let in v nobeni vladi niso niti skušali česarkoli tudi realizirati ....:santa:

 

https://socialnidemokrati.si/wp-content/uploads/2022/02/sd_drugace_2022.pdf

 • Na jagodo +1 1
 • Za crknit smešno +1 2
Povezava do prispevka

SDS - imamo veliko težavo z lociranjem programa za te volitve. Na strani so vsi programi od 1992 do 2018, potem splošni program stranke, program stranke ob nastanku vlade 2020. Program za letos oz. za te volitve pa boh ve.

 

Najbližja stvar tovrstnemu programu je dokument z naslovom Casopis_predsednik_2022 ali, kot je zapisano ime na spletni strani: Volilni časopis SDS - predsednik Janez Janša. V časopisu_predsednik_2022 sicer piše, da je svet SDS za mandat 2022-2026 pripravil 72 osnutkov predlogov zakonskih in drugih sprememb, in da je celoten program na voljo na www.sds.si, ampak tam prideš zgolj do #zate programa, izdelanega 2017

 

Glavna obljuba:

Navedek

Med 15 najbolj razvitih držav
Do leta 2030  plače in pokojnine visoko nad evropskim povprečjem

 

 

Še vedno se hvalijo s tem, koliko ostarelih državljank in državljanov so pobili. Bom pa od zdaj naprej gledal le zadeve, ki jih napovedujejo za naslednje obdobje in ne tega, kar je omenjenega o zadnjih 2h letih vlade. Ker, kako so zgradili piramide v Gizi #zanas me ne zanima toliko.

Navedek

2392 novih postelj v domovih za starejše (to je mišljeno za obdobje 2020-22)

 

Okej, potem so konkretni ukrepi, pač v formatu alineje; pričakovane stvari, ukinjanje davkov za kapital in s tem večanje moči kapitala nasproti ljudem

Navedek

nadaljnje davčno in administrativno razbremenjevanje gospodarstva
davčne počitnice za podjetja
socialna kapica
varstvo okolja bo postalo temeljna vrednota (ja pa kako, če je Grims mahal z grafi, ki dokazujejo izmišljenost okoljskih problemov)

praktična ukinitev večine soglasij za umeščanje objektov v prostor, praktična ukinitev okoljevarstvenih dovoljenj

 

Dalje

Navedek

štipendiranje deficitarnih poklicev

prepolovitev stroškov za izpit za avto

preglednejši pokojninski sistem

univerzalni otroški dodatek
zagotovili bomo dostopnost pediatrov

To je zelo fino brat, ker so samo alineje naštete, brez kakršnegakoli konteksta, zakaj je nek ukrep potreben/primeren, kaj bo prinesel, kako bi ga bilo mogoče izvesti in koliko bo stal

 

Nova buzzword 4P javna uprava

Navedek

profesionalna, podjetniško naravnana, prijazna in prisotna

za 50 % bodo zmanjšali vsa soglasja, ki jih morajo pridobiti državljani (to je še posebej hecno brez konteksta; pol manj soglasij boš rabil, če boš v kleti gradil jedrski reaktor?? :D )

ok, tisti N jim lahko odpustimo, sicer bi morala biti 4P1N uprava

 

Uvajanje konkurenčnega okolja v zdravstvu.

 

Navedek

Nadaljevali bomo z depolitizacijo policije

:avadodo:

 

Navedek

podpora manjšim, marginaliziranim medijem

:avadodo:

 

vmes so pa tako prikupno nametane izjave raznih ljudi, ki so prejeli davkoplačevalske milijarde (desnostičnost is also stronkk (ajde, brezstičnost gospodarstvo,pa ostale))

AaARAJS.png

 

Za obdobje 2023-27 so ŽE zagotovili 1,8 milijard za kmetijstvo. Ni elaborirano kaj je to. Verjetno sredstva iz NEXT GEN EU

 

Imajo pa tudi izjavo predstavnice kapitala, kako inovativni so pri sds, da lahko predstavniki kapitala enostavno povedo svoje zahteve vladi in jih bo ta po hitrem postopku sprejela :avadodo:

EMFSA6J.png

 

Menda smo zadolženi po NEGATIVNIH OBRESTNIH MERAH, in smo dolžni zdaj MANJ, kot pa znaša višina izposojenih sredstev :avadodo: Izposodili smo si 10 milijard, menda jih bomo morali vrniti 5

tym1so8.png

 

Upam, da kje piše, da bodo v sadje in zelenjavo napumpali helij, da ti bo mogla trgovina dati denar, ko boš kupil izdelke z negativno težo.

 

To bo to. Ni sploh pravi program, ampak zbirka stvari za janšiste. Nimam kaj za pokomentirat. Morda sam insanity.

 

https://www.sds.si/sites/default/files/Casopis_predsednik_2022.pdf

 

edit: aha link do programa je bil na eni slikci; so pa not napisane stvari po alinejah, ki so tudi v tem cajtngu

https://www.sds.si/program-dz-2022

 

 

 

 

 

 

uredilo bitje Vrhovni_Plenum_OF
 • Na jagodo +1 1
 • Ne me jebat 1
 • Za crknit smešno +1 5
Povezava do prispevka

Ok, zdaj sem pa malo bruhnil, hvala. Groza. Prebral na programu o kmetijstvu, kjer bolj iz prve roke vem kaj je kdo kdaj naredil in o naši obrambi. O MOJ BOG! To so pa resnično populistične puhlice in vsa čast tistim ki to podprejo :warship:

uredilo bitje Kakarotto
Povezava do prispevka

Evo, zdaj so na vrsti še ta zadnji (ok, vem, da manjka še Desus pa gale/tomič, bomo videli jutri, če bo volja za njihov program)

 

Levica

baloni.gif.92c54fd29412b025c9d6418eb5bcc8b6.gif

 

Kar 160 strani špeha, vseeno manj kot pri SD.

 

Dve glavni zadevi, ki sta pomembni ob teh volitvah

Navedek

Prva je odločna zavrnitev politike trenutne vladne koalicije.

Navedek

Vendar ob tem preži dodatna nevarnost – da bomo dobili vlado, ki sicer ne bo tako škodljiva kot trenutna, se bo pa s tem tudi zadovoljila. Zato moramo na volitvah sporočiti tudi, da zavračamo vrnitev v staro normalnost-normalnost naraščajoče prekarizacije dela in družbenega razslojevanja, siromašenja javnih storitev, krhanja družbene solidarnosti in privatizacije javnega zdravstvenega sistema ter normalnost, v kateri nam zavoljo zadovoljevanja nenasitnega apetita kapitala po neskončni akumulaciji grozi zlom podnebja in biosfere.

 

Glavne prioritete, ki bodo takoj stekle (v primeru uspeha)

Navedek

1. Okrepitev in zaščita javnega zdravstva

2. Odločno ukrepanje proti podnebni krizi

3. Gospodarstvo po meri človeka

4. Vlaganje v razvoj

5. Boj proti revščini in socialni izključenosti

6. Stanovanja za vse (damn, kr za vse, tudi za milijonarje?)

7. Vrnitev kulture v središče družbe

8. Kakovostna in brezplačna javna vzgoja in izobraževanje

9. Demilitarizacija in miroljubno sobivanje narodov

Zakaj 9 in ne 10? 9 je menda pravljična al kako že, vemo pa, da je komonize enako pravljica. Upamo, da bo elaborirano, od kot finančni viri za te zadeve.

 

Treba bo spremeniti razmerje moči med delom in kapitalom.

Navedek

Sadove gospodarske rasti pobirajo lastniki, breme prilagajanja na krize pa delavci in delavke.

Navedek

Številne multinacionalke, ki so prejele milijone državnih subvencij
(Adient, Safilo, Trevis), so tik po izteku državnih shem pomoči ustavile proizvodnjo v Sloveniji, svoje delavce in delavke pa pometale na cesto

 

Vidi pa se, koliko je po 2018 in še posebej 2014 (takrat še IDS) program razvodenel. Rešitev za povračilo dostojanstva delu

Navedek
 • Sprejeli bomo nacionalno razvojno strategijo, ki bo začrtala prednostne panoge za investicije na podlagi štirih družbenorazvojnih prioritet države
 • okrepitev socialne infrastrukture: vlaganje v šole, bolnišnice, domove za starejše in javna najemna stanovanja,
 • spodbujanje tehnološkega razvoja: nadgradnja javne informacijsko-komunikacijske infrastrukture, vlaganja v robotizacijo, umetno inteligenco
Navedek

Okrepitev države v bančnem sektorju: Za potrebe razvojne politike bomo dokapitalizirali SID banko in ji s tem omogočili prevzem vsaj ene od sistemskih bank.

 

Treba bo tudi prestrukturirati gospodarsstvo.

Navedek

Vzpostavljanje proizvodnih verig: Vzpostavili bomo spodbude za povezovanje slovenskih podjetij v podjetniške verige ali grozde s ciljem proizvodnje končnih izdelkov in domačih tehnologij.

Navedek
 • Prenova sistema javnega naročanja: Sistem javnega naročanja bomo centralno koordinirali in ga načrtno uporabili za razvoj domačih prednostnih panog; najnižja cena ne bo edino merilo, upoštevali bomo tudi socialne in okoljske kriterije ter skladen regionalni razvoj.
 • Zaustavitev privatizacijskih postopkov: Razveljavili bomo vse veljavne sklepe in zaveze za privatizacijo podjetij ter bank v državni lasti.
 • Okrepitev javnega lastništva in nadzora nad podjetji
 • Spodbujanje delavskih odkupov

 

Boljše je treba upravljat z državnim premoženjem

Navedek
 • Okrepitev vloge delavcev in delavk v SDH: Polovico mest nadzornega sveta SDH morajo zasedati predstavniki in predstavnice delavcev in delavk
 • Razširitev pristojnosti Komisije za nadzor javnih financ (KNJF)
 • Ponovna uvedba Službe družbenega knjigovodstva (SDK)

 

Fajt za dostojno (karkoli naj bi že to pomenilo) delo

Navedek
 • Minimalno plačo bomo nemudoma dvignili na vsaj 815 evrov neto in tako dohiteli podražitve osnovnih dobrin, s katerimi se soočajo najrevnejša gospodinjstva.
 • Odpravili bomo doplačevanje do minimalne plače oziroma uzakonili minimalno plačo kot najnižjo osnovno plačo
 • Najvišje plače v državnih podjetjih bomo omejili v razmerju 1 : 5 med najnižjimi in najvišjimi plačami.
  V zasebnih podjetjih bomo uvedli plačno razmerje 1 : 10 med najnižjo in najvišjo plačo ter spoštovanje delavskih pravic uvedli kot pogoj za sodelovanje z državo in pridobivanje javnih sredsev

Kako točno omejiš plače v privat sektorju kapitalistične družbe bi bilo pa dobro bolj podrobno razdelati :lol:

 

Kako znižati zlorabe delavcev?

Navedek
 • Podvojili bomo število inšpektorjev in inšpektoric za nadzor delovnih razmerij
 • sprejeli sklop ukrepov za preprečevanje veriženja slamnatih podjetij
 • Vodilnim kadrom v podjetjih, kjer so bile ugotovljene in dokazane kršitve, bomo prepovedali opravljati vodilne funkcije v podjetjih za pet let
 • Vse delodajalce, ki kršijo delovnopravno zakonodajo, bomo uvrstili na javni seznam in prepovedali njihovo sodelovanje pri javnih naročilih

 

Bye bye študencki servisi

Navedek
 • Ukinili bomo zasebne študentske servise in prenesli njihove dejavnosti na Zavod za zaposlovanje.
 • Koncesije, ki jih zdaj dobivajo študentski servisi (okrog 10 milijonov evrov letno), bomo preusmerili v sklad za štipendije

 

Tukaj gredo skupaj z es de

Navedek

Postopno bomo skrajševali delovni teden na največ 32 ur tedensko, tako da se zagotovi petdnevni tedenski delovnik po šest ur dnevno oziroma štiridnevni delovni teden po osem ur dnevno.

 

Naš šef naj plača enako visok delež, kot mi (itak pa smo oba deleža ustvarili mi s svojim delom)

Navedek

Izenačili bomo prispevne stopnje za primer brezposelnosti, da bodo delodajalci plačali enak delež kot delavci in delavke (0,14 %).

 

Ekonomska demokracija seems to be a popular besedna zveza. Pomeni sodelovanje delavcev pri vodenju firme in deljenju dobička.

Navedek

 Zagotovili bomo državne spodbude za delavske prevzeme zasebnih podjetij v likvidnostnih težavah in pomoč za njihovo prestrukturiranje

 

Avstrija moj doma

Navedek

Uvedli bomo možnost ustanavljanja zadružno organiziranih bank, ki bodo delovale pod demokratičnim nadzorom vseh komitentov in komitentk.

 

Sociala?

Navedek

Iz obstoječega sistema denarnih socialnih prejemkov bomo postopoma razvili sistem temeljnega dohodka

 

Družine? Kdor hoče met froce, more imeti najprej streho nad glavo. In čas, da pač vzgaja froce.

Navedek

Družinsko politiko bomo krepili s prizadevanji za skrajševanje delovnega časa in jasno zakonsko razmejitvijo med delovnim in prostim časom ter z ukrepi na področju plačne in stanovanjske politike.

 

Veliko bi višali pokojnine, a od kod sredstva za izvedbo tega zvišanja? Spet, da delodajalec plača enako visok delež prispevkov, kot mi sami.

Navedek

Sredstva za povišanje pokojnin bomo pridobili tako, da bomo prispevke delodajalca postopoma izenačili s prispevki delavca oziroma delavke (15,5 %). S tem bi pridobili več kot 800 milijonov evrov sredstev brez negativnih vplivov na državni proračun

 

Medtem, ko hoče večina strank penzioniste nagnat nazaj delat, hoče Levica ravno obratno.

Navedek

Črtali bomo zakonske določbe o dvojnem statusu upokojencev in upokojenk. S tem bomo preprečili, da prejemniki in prejemnice delnih pokojnin garajo pozno v starost in ogrožajo svoje zdravje, vodstvenim kadrom v javnem sektorju, zdravnikom in zdravnicam ter univerzitetnim profesorjem in profesoricam pa bomo preprečili, da z vztrajanjem na položajih po izpolnitvi pogojev za upokojitev onemogočajo napredovanje mladih, perspektivnih kadrov.

 

Namesto krepitve drugega, tretjega ali celo ČETRTEGA (ok, mislim, da sem si četrtega izmislil) pokojninskega stebra, se kot edini (za zdaj) zavzemajo za krepitev prvega stebra

Navedek

Krepili bomo prvi javni steber pokojninskega in invalidskega zavarovanja, saj je edini, ki zagotavlja univerzalno in enakopravno financiranje pravic ter ni podvržen tržnim špekulacijam

 

Ta bo še posebej priljubljena

Navedek

Olajšali bomo pridobitev statusa begunca in izboljšali položaj beguncev in begunk, odstranili rezilno žico in druge “tehnične ovire” z meje ter zagotovili varne migracijske poti.

rapefugees povabljeni (al kako se že napiše)

 

Javno zdravje je prioriteta

Navedek

Javni zdravstveni sistemi so edini, ki lahko zagotavljajo univerzalno dostopnost do storitev, edini, ki razlik med ljudmi ter med zdravstvenimi delavci in delavkami ne poglabljajo, ampak jih odpravljajo, ob tem pa so tudi najcenejši in najučinkovitejši.

 

Kako pa do financ?

Navedek

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje bomo ob ohranitvi iste ravni pravic prenesli v obvezno ter zagotovili proporcionalno, pravično in solidarno financiranje z dvigom prispevnih stopenj in obdavčitvijo dohodkov iz kapitala

Navedek

Odpravili bomo škodljive zakonodajne spremembe, ki omogočajo zdravniški zbornici vodenje cehovske politike na račun javnega zdravja. Strokovne izpite bo izvajalo ministrstvo za zdravje, osnovna licenca bo ukinjena, institut odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti pa bo uveljavljen v celoti, kot je bilo v osnovi zamišljeno.

Navedek

Ukinili bomo izvajanje samoplačniških storitev, kritih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, v javnih bolnišnica

 

Starci?

Veliko tega, kako bo več javnih domov, boljše storitve. Ni pa vira financiranja :mad:

 

Je kdo rekel 10.000 stanovanj? It's 30.000 stanovanj, motherfucker. Direkt iz proračuna.

Navedek

Povišali bomo proračunska sredstva za Stanovanjski sklad Republike Slovenije, da bo lahko do leta 2030 zgradil 30.000 javnih neprofitnih stanovanj.

pa še zelo zanimiva stvar iz preteklih časov

Navedek

Delodajalce z velikim številom zaposlenih bomo zavezali, da zagotovijo fond najemnih stanovanj za lastne zaposlene, ki si primernega najema drugače ne morejo zagotoviti

 

še dodatna sredstva

Navedek

Progresivni davek na nepremičnine:
Visoka obdavčitev praznih stanovanj
Vključitev davka na dedovanje za vse nepremičnine velikih vrednost

 

Navedek

Najemne pogodbe za nedoločen čas: Pogodbe o najemu in oddaji stanovanj se bodo lahko sklepale samo še za nedoločen čas.

 

Šolstvo! Znanost! Raziskave!

Navedek

S spremembo 57. člena ustave bomo ločili javno in zasebno šolstvo. Država ne sme sprejemati nikakršne odgovornosti za financiranje zasebnih šol in vrtcev iz javnih sredstev.

 

Navedek

Nadarjenim učencem in učenkam ter dijakom in dijakinjam bomo zagotovili ustrezno podporo za nadaljnji razvoj njihovih sposobnos

 

Navedek

Zagotovili bomo, da bo Slovenija v dveh letih dosegla minimalni cilj 1 % BDP proračunskega financiranja znanosti in da bo težila k financiranju v obsegu vsaj 2 % BD

Navedek

Omogočili bomo stalne zaposlitve mladih raziskovalcev in raziskovalk ter visokošolskih sodelavcev in sodelavk ter odpravili veriženje začasnih projektnih zaposlitev

 

Navedek

Na državnem nivoju bomo vzpostavili centre za raziskovalno infrastrukturo, ki bodo raziskovalnim skupinam različnih akademskih institucij omogočali dostop do velike raziskovalne opreme in s tem tudi do eksperimentalno zahtevnejših metodologij, ki bi jim bile sicer nedostopne.

 

Koltura

Mora biti široko dostopna vsem ljudem in ljudejkam

Navedek

Dostopnost do raznolike kulture mora biti omogočena vsem prebivalcem in prebivalkam ne glede na geografski ali socialni položaj, spol, starost, gibalno ali senzorno in drugo oviranost, zato se zavzemamo za odprte in dostopne ustanove.

 

MEDIJI

Navedek

Prevetrili bomo organe upravljanja RTV Slovenija.
Spremenili bomo zakon o RTV, tako da bodo imeli odločujoč vpliv na izbiro upravljalskih organov delavci in delavke RTV ter javnost.

 

Podpora dejanski neodvisnosti medijev od raznih lovk:

Navedek

Zagotovili bomo državno podporo za delavske prevzeme medijev.

Navedek

Obdavčili bomo digitalne platforme in dohodke usmerili v podporo novinarstva v javnem intere

 

Brezplačen javni železniški promet. How? Pojma nimam, ker ni zapisano :nicjasno:

 

Davki morda dajo odgovor

Navedek

V zgodnjih devetdesetih je davek na dobiček podjetij znašal 40 %, danes pa le še 19 %. Zaradi drastičnega
znižanja prispevkov delodajalcev za pokojnine s 15,5 % na 8,85 % (v letu 1996) pokojninska blagajna vsako leto pridela okrog milijardo evrov primanjkljaja, ki ga je treba pokriti iz državnega proračuna.

10 % ljudi ima v lasti 57 % celotnega neto premoženjaNa drugi strani ima 50 % najmanj premožnih v lasti le 5,8 % celotnega neto premoženja.

 

Torej, kakšni so novi davki, ki bodo financirali storitve in infrastrukturo, ki jih predvidevajo v programu?

Navedek
 • Davek na nepremičnine
 • Davek na prazna stanovanja
 • Pripravili bomo davek na celotno neto premoženje najpremožnejših, s katerim bomo progresivno obdavčili celotno neto premoženje milijonarjev in milijonark, vključno z nepremičninami, delnicami in vrednostnimi papirji
 • Uvedli bomo progresivno obdavčitev premoženja večje vrednosti v prvem dednem redu
 • Izenačili bomo prispevne stopnje za pokojnine (delavcev in tistih, ki najemajo njihovo delovno silo)
 • Izenačili bomo prispevne stopnje za primer brezposelnost
 • Dvignili bomo splošno stopnjo davka na dobiček z 19 % na 25 %.
 • Dvignili bomo minimalno stopnjo davka na dobiček s 7 % na 10 %.
 • Uvedli bomo 15-% minimalno stopnjo davka na dobiček multinacionalk, ki poslujejo v Sloveniji.
 • Dohodke iz kapitala in oddajanja premoženja v najem bomo vključili v letno osnovo za odmero dohodnine in jih obdavčili po enakih stopnjah kot dohodke iz dela.
Navedek
 • Uredili bomo obdavčitev samozaposlenih. Davke in prispevke na dohodke samozaposlenih bomo postopoma izenačili z davki in prispevki dohodkov iz zaposlitve. Samozaposleni z nižjimi prihodki bodo plačevali nižje, samozaposleni z višjimi prihodki pa višje davke in prispevk

Pomoč es-pejem, tako imenovanim malim podjetnikom, hrbtenici naše družbe.

 

@manakiing vač aut

Navedek

Uvedli bomo progresivno obdavčitev dobičkov fizičnih oseb iz trgovanja z virtualnimi valutami, vključno s kriptovalutami.

 

Navedek

Ukinili bomo nepravične davčne olajšave za Rimskokatoliško cerkev

 

Whev, bois, to pa bodo fajti. Če bodo dejansko vztrajali pri tem, bodo verjetno res prepovedani :rofl:

 

OKOLIJE

Navedek
 • Vzpostavljali in spodbujali bomo kratke in čim bolj lokalno povezane proizvodne verige v vseh sektorji
 • Opustili bomo subvencije za vsa fosilna goriva do leta 2025
 • Na ravni Evropske unije se bomo zavzemali za strožjo regulacijo trga z energenti
 • Uvedli bomo ogljični davek na letalsko gorivo.
 • Ukinili bomo subvencije za vsa osebna vozila in preusmerili ta sredstva v elektrifikacijo javnega potniškega prometa

 

En hud yikes moment

Navedek

Začasno bomo zaustavili projekt NEK-2 in izvedli referendum o njeni gradnji

Navedek

Demokratizirali bomo okoljske in prostorske postopke in v njih aktivno vključili civilno družbo

 

kmetijstvo

Navedek

Neposredne podpore za delo, ne hektarje: Pri oblikovanju prihodnje kmetijske politike se bomo zavzeli za postopno nadomeščanje hektarskih izplačil osnovnih dohodkovnih podpor z izplačili glede na ekvivalent vloženega del

ena hudo zapletena, kako pa to ovrednotiti? bi bilo treba zapisati konkretno, halo

 

Navedek
 • Povečanje količine ekološko pridelane hrane:
 • Uvedba načrtovanja pridelave hrane prek naročil javnih zavodov
 • Spodbujanje združevanja proizvodnih moči malih kmetov
 • Semenarstvo kot temelj prehranske varnost

 

Demokracija

tudi državljani bodo dobili moč razpustitve parlamenta

Navedek

 Predlagali bomo tudi možnost kolektivnega odpoklica oziroma razpustitve parlamenta prek referenduma, ki ga bo moral sprožiti predsednik republike na zahtevo 100.000 državljanov in državljanov

 

omejitev doživljenjskih funkcionarjev

Navedek

Uvedli bomo omejitev števila zaporednih mandatov na dva za izvršne funkcije na državnem in lokalnem nivoju.

 

osvoboditev referenduma

Navedek

Predlagali bomo spremembo 90. člena ustave, in sicer tako, da se bodo črtale prve tri alineje drugega odstavka, ki določajo možnost omejevanja referenduma, ki nedopustno posega v pravico ljudstva do sodelovanja v demokratičnem proces

hkratna omejitev referenduma

Navedek

Prepovedali bomo referendume o človekovih pravicah in referendume, na katerih večina odloča o širitvi pravic manjšin (npr. izbrisanih, istospolnih parov, romske skupnosti ipd.)

 

Polycentrizem

Navedek

Čimprej bomo zagotovili regionalizacijo Slovenije z ustanovitvijo manjšega števila avtonomnih regij, ki bodo sposobne odgovarjati na bodoče izzive družbeno-prostorskega razvoja

 

Zunanja politika

Navedek

Nasprotovali bomo kakršni koli širitvi NATO pakta v nove države.
Dosegli bomo pristop Slovenije k Sporazumu o prepovedi jedrskega orožja

Navedek

Izstopili bomo iz NATO pakta in tako spet dosegli nevtralnost.

Kar brez referenduma? lmao

 

Podpora samoodločbi narodov in ljudstev v regijah, ki morda niso celokupno gledano narod

Navedek

Dosegli bomo priznanje neodvisnosti Palestine. Zavzeli se bomo za to, da tudi Kurdi in Kurdinje, Katalonci in Katalonke, prebivalci in prebivalke Zahodne Sahare in vsi drugi narodi prejmejo možnost, da se demokratično odločijo, v kateri državi bodo živeli.

Navedek

Zavzemali se bomo za ukinitev davčnih oaz in vzpostavitev mednarodnega nadzora nad finančnimi transakcijami, ki bo onemogočal izogibanje davkom

 

Vojska in orodja smrti

Navedek

Razveljavili bomo zakon o 780 milijonih za orožarske nabave in odstopili od vseh že sklenjenih pogodb

To zna bit kr tricky hm hm hm

 

Navedek

Preklicali bomo »zaveze NATU« o zviševanju vojaških izdatkov in izgradnji srednjih bataljonskih bojnih skupin in ta denar raje namenili za raziskave in razvoj, okrepitev javnega zdravstva, izgradnjo javnih najemnih stanovanj ipd.

Navedek

Vojsko bomo umaknili iz vojaških operacij zveze NATO v tujini. O sodelovanju v mirovnih operacijah bo moral odločati parlament

Navedek
 • Sprožili bomo široko javno razpravo o možnosti za demilitarizacijo Slovenije ob tem, da se vojaškim osebam zagotovita primerno delo in socialna varnost, da se omogoči ohranjanje vojaških znanj, ki bi jih potencialno potrebovali v prihodnje, in da se sredstva in kadri Slovenske vojske za opravljanje družbeno koristnih nalog prenesejo v druge ustanove, zlasti v sektor zaščite in reševanja.
 • Izvedli bomo referendum o izstopu Slovenije iz zveze NATO. Če bo uspešen, bo Slovenija spet nevtralna država

Spet kr kisla. Izstop iz nata, nevtralnost, demilitarizacija in ukinitev naborništva. Ja to pa ne gre, a ne? Če si nevtralen, moraš pa met en kos vojaštva, da se lahko greš partyzane vsaj, moraš pa met eno osnovno strukturo, ki potem organizira partyzansko-style vojsko v primeru izbruha vojaških spopadov s komerkoli pač že ...

 

 

Krepitev javnih storitev in socialne države. Hkrati s tem zvišanje prispevkov in davkov, oz. uvedba tudi novih davkov. Ni nekega slepomišenja, kako bomo krepili javne storitve in hkrati NIŽALI davke. Also, kdo bi si mislil, da bo najbolj trapast del programa ravno del o vojski in obrambi. Izstop iz NATA. Ukinitev vojske, nič naborništva, stav za popolno demilitarizacijo. Doesn't seem fucking smart. Sploh ne dondones.

 

skratka, OBETA SE NAM LUČ NA KONCU TUNELA

FImmFNL.jpg

 

https://www.levica.si/wp-content/uploads/2022/03/levica-program-2022-online.pdf

uredilo bitje Vrhovni_Plenum_OF
Povezava do prispevka

Pridruži se debati

Lahko objaviš prispevek in se registriraš kasneje. Ako imaš račun, se vpiši za objavo s svojim računom.

Gost
Odgovori na temo...

×   Prilepljena vsebina je formatirana.   Odstrani formatiranje pisave

  Only 75 emoji are allowed.

×   Tvoja povezava je bila samodejno vpeta..   Namesto tega prikaži kot povezavo

×   Tvoja prejšnja vsebina je bila obnovljena.   Počisti urejevalnik

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Nedavno brska   0 članov

  Nihče od registriranih uporabnikov ne pregleduje strani.

×
×
 • Ustvari novo...